Inställningar i Autogiro

Autogiro

Här beskriver vi de inställningar du behöver göra i Fortnox Autogiro, de generella inställningarna samt inställningar för betalningsplaner.

Betalningsplaner

Kopiera länk hit

Under Inställningar - Autogiro - Betalningsplaner skapar du och lägger upp dina betalningsplaner som du sedan kommer att kunna använda som en mall när du lägger upp betalningsuppdrag på dina medgivanden.
Med olika betalningsplaner behöver du inte fylla i alla fält varje gång du skapar ett nytt betalningsuppdrag, och du kan självklart redigera informationen på respektive betalningsuppdrag.

För att skapa en ny betalningsplan klickar du på knappen Skapa ny.

Benämning
Beskriv betalningsplanen, till exempel Månadsdragning eller kvartalsdragning.

Typ av betalning
Vanligtvis är det Inbetalning som är aktuellt, men du skulle kunna skapa en betalningsplan för utbetalning till kunden, exempelvis vid en kreditering.

Intervall
Välj intervall, till exempel endast en gång, en gång i månaden, en gång i kvartalet, en gång per år eller två gånger per år.

Antal dragningar
Ange om betalningsplanen ska vara på obestämd tid eller om den ska baseras på ett specifikt antal dragningar.

Dragningsdag
Här har du möjlighet att välja om intervallet ska baseras på en specifik betalningsdag. Har du valt intervall med sista bankdag så behöver du inte fylla i en dragningsdag.

Summa (SEK)
Här kan du ange en summa för denna typ av betalningsplan, exempelvis om månadsdragningar för dina kunder alltid är på samma summa.

När du är klar klickar du på Spara längst ner till höger.

Du ser nu alla dina betalningsplaner i listan. För att redigera eller radera en skapad betalningsplan så klickar du på aktuell betalningsplan i listan, och kommer då in i redigeringsläge.

Generella inställningar

Kopiera länk hit

Betalarnummer
Här kan du ställa in nummerserien för medgivanden. Ställer du in att nummerserien ska börja på 1000, kommer ditt första skapade medgivande att få nummer 1000 och nästa får 1001 och så vidare. Det går att ändra medgivandenumret manuellt när du skapar ett medgivande, det kommer då inte att påverka nummerserien som du lagt in i de generella inställningarna.

Antal dagar till förfallodatum
Här ställer du in antal dagar till förfallodatum på de kundfakturor du skapar där du väljer betalningsvillkoret Autogiro.

Skapa kontantfaktura automatiskt från betalningsuppdrag
Du kan ställa in att programmet automatiskt ska skapa kontantfakturor utifrån de betalningsuppdrag du lägger upp. Detta är lämpligt om ni endast använder en typ av avgift via autogiro, exempelvis en förening som endast har medlemsavgift via autogiro. Väljer du PÅ så ska du även fylla i ytterligare inställningar:

Artikelnummer
Här väljer du in den artikel från artikelregistret, som ska stå på kontantfakturan.

Benämning på artikel
Här ändrar du benämningen av artikeln, om du vill att det ska stå något annat än benämningen från artikelregistret, på kontantfakturorna.

Försäljningskonto
Du kan även välja vilket försäljningskonto som ska belastas när kontantfakturan skapas.

Momssats för artikelrad
Den aktuella momssatsen kan du inte manuellt ändra på, den hämtas från uppgifterna som finns på artikeln i artikelregistret.

Fick du den hjälp du sökte?