Uppskrivning eller nedskrivning av tillgång

Anläggningsregister

Har du en tillgång som omvärderats ska du göra en uppskrivning eller nedskrivning.

Uppskrivning av tillgång

Kopiera länk hit

Har du en tillgång som omvärderats till ett högre värde än vad den hade från början ska du göra en uppskrivning. Klicka på tillgången i listan och sedan på verktyget Skriv upp som du hittar uppe i högra hörnet.

Ange datum för transaktionen, vilket belopp tillgången ska skrivas upp med samt eventuell anteckning. Klicka sedan på OK. När uppskrivningen är gjord kommer tillgångens värde ha uppdaterats och en verifikation ha skapats.

Nedskrivning av tillgång

Kopiera länk hit

Har en tillgångs värdeminskning varit större än de ackumulerade avskrivningarna kan du göra en nedskrivning för att korrigera avskrivningsbart belopp och tillgångens avskrivningsunderlag. Du klickar då på tillgången i listan och sedan på verktyget Skriv ned som du hittar uppe till höger.

Ange datum för transaktionen, vilket belopp tillgången ska skrivas ned med samt eventuell anteckning. Klicka sedan på OK. När nedskrivningen är gjord kommer tillgångens värde ha uppdaterats och en verifikation ha skapats.

Fick du den hjälp du sökte?