Växelkurs

En växelkurs anger hur mycket en valuta kan köpas eller säljas (växlas) för i en annan valuta.

Fast eller rörlig växelkurs

Kopiera länk hit

En växelkurs, även kallad valutakurs , anger det pris som en valuta kan växlas mot. Växelkursen kan antingen vara fast eller rörlig. En fast växelkurs innebär att valutan fixeras till en fast nivå gentemot ett annat lands valuta, alternativt flera andra valutor tillsammans. Den kan även fixeras gentemot en värdemätare som till exempel guld. En rörlig, eller flytande, växelkurs rör sig fritt efter marknadens rörelser, utan direkt påverkan av stater som styr växelkursen.

Så ändras växelkursen

Kopiera länk hit

Växelkursen bestäms på valutamarknaden och styrs framförallt av tillgång och efterfrågan på landets valuta. Följande fyra begrepp används för att beskriva ett lands valutaförändringar:

  • Depreciering: Valutan sjunker i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.

  • Appreciering: Valutan stiger i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.

  • Devalvering: En valutas officiella växelkurs skrivs ned genom ett politiskt beslut.

  • Revalvering: En valutas officiella växelkurs skrivs upp genom ett politiskt beslut.

Det finns många olika faktorer som påverkar ett lands växelkurs. Exempel på dessa är förväntningar på ett lands ekonomi , utrikeshandel och den ekonomiska tillväxten. Förväntningarna påverkas i sin tur av hur säkert det politiska läget är, hur det framtida ränteläget ser ut, samt eventuell inflation . Valutavärdet ökar i regel i samband med hög ekonomisk tillväxt som resultat av att andra länder blir mer benägna att investera i landet. På längre sikt kan en hög inflation leda till att det blir svårare att sälja produkter utomlands på grund av höga priser. Detta kan så småningom leda till att andra länder inte har råd att köpa produkterna, vilket medför ett tryck mot sjunkande växelkurser.

Lär dig mer om import och export

Kopiera länk hit

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Det finns flera restriktioner, lagar och regler som varierar beroende på produkt, vikt, värde och antal. Vi har skapat en guide om import och export om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Ekonomi

Ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Valutakurs

En valutakurs anger hur mycket en valuta kan växlas mot i förhållande till en annan valuta.