Utlägg

Ett utlägg är en utgift som betalas för någon annans räkning.

Utgifter för någon annans räkning

Kopiera länk hit

Utgifter som betalas för någon annans räkning kallas för utlägg . Den som gjort ett utlägg ska bli ersatt för detta. Det är viktigt att begära underlag så som ett kvitto för utlägg, och att löpande dokumentera alla utlägg. Alla utlägg som ett företag har ska noteras och bokföras. Vissa utlägg kan vara en skattepliktig förmån. Observera att utlägg inte är samma sak som eget uttag.

Utgifter för någons räkning

Kopiera länk hit

Det finns olika typer av utlägg, till exempel egna utlägg, arbetsgivarens utlägg för sina anställda och utlägg för kunder. Egna utlägg är utgifter som är arbetsrelaterade, till exempel transportkostnader och tjänsteresor, som den anställde betalar för med privata pengar. Utläggen blir en kostnad för företaget, och i och med detta får företaget en skuld till den som gjort utlägget tills dess att den anställde fått ersättning för detta. Ersättning för utlägg betalas vanligtvis ut via lönen som en kostnadsersättning eller ett traktamente. Traktamenten och många andra kostnadsersättningar ska redovisas till Skatteverket. Den som gjort ett utlägg behöver inte redovisa detta i sin privata inkomstdeklaration. Utlägg för anställda är utgifter som arbetsgivaren har för sina anställda, till exempel för mobiltelefoner och datorer som får användas privat. Detta är en skattepliktig förmån om inte den anställde betalar tillbaka summan inklusive moms till arbetsgivaren. Utlägg för anställda ska redovisas som en avdragsgill kostnad eller som en fordran. Utlägg för kund ska faktureras utan moms. Utlägget får inte ha ett vinstsyfte.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Kvitto

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.