Utgående moms

Utgående moms är en skatt som läggs på försäljningspriset av en vara eller en tjänst.

Moms på varor och tjänster

Kopiera länk hit

Moms eller mervärdesskatt är en statlig skatt som betalas vid köp av varor och tjänster. I Sverige har vi en differentierad moms vilket betyder att momssatsen varierar för olika varor och tjänster. I de flesta fall är momsen 25 procent men på tidningar, böcker, kultur och idrott är den 6 procent och på livsmedel, restaurang, hotell och camping 12 procent. Sjukvård och vissa utbildningar är helt momsbefriade. Privatpersoner behöver inte fundera på momsen då den vanligtvis är inkluderad i priset men företag som är momspliktiga ska redovisa (elektroniskt eller i pappersform) och betala momsen till staten via en momsdeklaration varje månad, en gång i kvartalet eller en gång om året beroende på hur stor omsättning ett företag har.

Utgående och ingående moms

Kopiera länk hit

Utgående moms är moms som företaget lägger på varor och tjänster som säljs till kunder. Momsen ska alltid vara specificerad på fakturan eller kvittot . Denna moms är ingen intäkt för företaget utan ska redovisas och betalas till Skatteverket. När ett företag köper in en vara eller tjänst betalar man ingående moms. Denna moms har företaget rätt att få tillbaka och är alltså ingen kostnad för företaget. Företag redovisar momsen i en momsdeklaration och det är skillnaden mellan den ut- och ingående momsen som antingen ska betalas in eller fås tillbaka. Det kan vara svårt att hålla isär ingående och utgående moms. Ingående moms betalas vid inköp av varor och tjänster och utgående moms läggs till vid försäljning av varor och tjänster.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Kvitto

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Momsdeklaration

I en momsdeklaration redovisar företaget sin ingående moms och utgående moms.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.