Teckningsoption

En teckningsoption är ett värdepapper som ger möjlighet att under en viss tidsperiod teckna en ny aktie till en fastställd kurs.

Mer om Teckningsoption

Kopiera länk hit

Nyemitterade aktier till ett bestämt pris under en viss tidsperiod

Kopiera länk hit

När ett aktiebolag ger ut nya aktier i syfte att få in mer kapital kallas detta nyemission. Det kan till exempel göras när ett aktiebolag vill finansiera ett uppköp eller en expansion. Det kan också göras om bolaget befinner sig i en svår ekonomisk situation eller för att undvika en konkurs . Teckningsoptioner är en nyemission där förutsättningar och villkor bestämts i förväg. Teckningsoptioner förkortas ofta TO.

Teckningsoptioner i två steg

Kopiera länk hit

Ett bolags befintliga aktieägare har ofta företrädesrätt till teckningsoptioner, men bolag kan också ge, till exempel, sina anställda optioner att teckna aktier under vissa förutsättningar i framtiden. Investerare som lånar pengar till bolag kan också tilldelas teckningsoptioner istället för att upprätta ett skuldebrev.

En emission av teckningsoptioner sker i två steg. Först registrerar aktiebolaget utgivandet av teckningsoptionerna och då bestäms också vilka förutsättningar och villkor som ska gälla. När innehavaren sedan utnyttjar sina teckningsoptioner tecknas nya aktier i bolaget och först då höjs bolagets aktiekapital . Aktiebolaget måste registrera alla emitterade teckningsoptioner hos Bolagsverket. Om inte teckningsoptionerna utnyttjas under den bestämda tiden förfaller de och blir värdelösa. 

Ett aktiebolag får inte ge ut teckningsoptioner om det strider mot företagets bolagsordning . Beslut att ge ut teckningsoptioner kan fattas av företagets bolagsstämma eller av styrelsen om bolagsstämman ger sitt godkännande.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.


Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.


Relaterade ord
Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Bolagsordning

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för verksamheten.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.