Tariff

Tariff är en lista över avgifter, till exempel tullavgifter, eltariffer eller biljettariffer.

Lista över priser och avgifter

Kopiera länk hit

Tariffen är de fastställda avgifterna eller priserna som gäller och finns listade. Tariffer finns i olika prisavtal eller där fasta priser för olika varor eller tjänster är specificerade. Som exempel kan vi ta biljetter till olika evenemang eller resor i kollektivtrafiken. När biljetterna till en konsert släpps är priserna fastställda för olika sektioner, och de specificerade priserna utgör således tariffen för just detta evenemang. Kollektivtrafiken är ett ännu bättre exempel eftersom tariffen ofta fastställs för en längre period, det vill säga biljettpriserna förblir desamma.

Att behålla en äldre tariff enligt avtal

Kopiera länk hit

Med rörliga priser eller avgifter kan man fortfarande anse dessa utgöra en tariff vid varje specifikt tillfälle. Man pratar ofta om att behålla en utvald tariff för att slippa betala högre avgifter. Detta är vanligt vid till exempel köp av mobilabonnemang då vissa personer har fått ta del av en gammal tariff med låga priser. Tariffen kan då enligt avtal inte ändras förrän personen i fråga tecknar ett nytt abonnemang, trots att priserna höjs.

Tullavgifter utgår från en tariff

Kopiera länk hit

Vid import , det vill säga köp av varor från utlandet, kan du behöva betala en tullavgift enligt en tariff. Hur stora avgifterna i tariffen är beror främst på vilka handelsavtal som finns mellan länderna som importerar respektive exporterar . Inom EU finns till exempel så kallade frihandelsavtal som innebär att man betalar avgifter enligt en tariff med låga avgifter, eller inga avgifter alls. Tariffen gäller i detta fall endast mellan EU:s medlemsländer. Dessutom finns det i tariffen listat vilken tullavgift som betalas beroende på vilken typ av vara som ska föras in i landet, samt vilket värde den har.

Lär dig mer om import och export

Kopiera länk hit

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Det finns flera restriktioner, lagar och regler som varierar beroende på produkt, vikt, värde och antal. Vi har skapat en guide om import och export om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Export

Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.

Import

Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Tull

Tull är en avgift på främst importerade varor.