Tull

Tull är en avgift på främst importerade varor.

Tull är en avgift

Kopiera länk hit

När en vara ska föras i ett land från ett annat kan du behöva betala tull. Hur mycket som ska betalas i tull beror på varans värde och vilken typ av vara som ska föras in. Inom EU är det fri rörlighet för varor vilket innebär att du vanligtvis inte behöver betala tull. Dock finns det undantag för vissa typer av varor med särskilda regler.

Tullverket

Kopiera länk hit

Tullverket är en statlig myndighet och ansvarar för de varor som kommer in till Sverige och förs ut ur Sverige. Tullverket samlar in avgifter för varorna och kontrollerar om varorna får komma in i Sverige. Myndigheten arbetar även med brottsbekämpning och stoppar förbjudna varor att ta sig in i landet. Förbjudna varor kan exempelvis vara narkotika och vapen.