Täckningsbidrag

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som visar lönsamheten för en viss produkt.

När används täckningsbidrag?

Kopiera länk hit

Täckningsbidrag (TB) är ett nyckeltal som visar hur lönsam en produkt är att producera och sälja. Med andra ord visar täckningsbidraget hur mycket produkten bidrar till att betala företagets gemensamma kostnader. En produkt med högt täckningsbidrag ger i regel högre vinst .

Täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag och täckningsgrad

Kopiera länk hit

När ett företag ska bestämma vilka produkter som är mest lönsamma att producera kan täckningsbidraget fungera som ett underlag för beslutet. Särintäkt är produktens pris och särkostnad de rörliga kostnader som finns i samband med produktionen, till exempel materialkostnader. Täckningsbidraget ska täcka företagets samkostnader, alltså dess fasta kostnader som till exempel administration, hyra av lokaler och datasystem, och även ge vinst. Begreppet totalt täckningsbidrag (TTB) används för en grupp av produkter eller för företagets samtliga produkter. För att göra det enklare att jämföra olika produkters täckningsbidrag används täckningsgrad som i procent visar hur mycket av produktens pris som utgör täckningsbidraget.

Formler för täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag och täckningsgrad

Kopiera länk hit

Du hittar exempel och formler för att räkna täckningsbidrag i vår guide .

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Fasta kostnader

Fasta kostnader förändras inte med verksamhetsvolym. Exempel på fasta kostnader är lokalhyror.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader förändras med verksamhetsvolymen, till exempel när den producerade mängden ökar eller minskar.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.