Stagnation

Stagnation betyder avsaknad av ekonomisk tillväxt.

Avmattning eller nedgång i ekonomin

Kopiera länk hit

När man tittar på det rådande ekonomiska tillståndet, konjunkturen , i ett land brukar arbetslöshet, tillväxt och inflation vara faktorer som beaktas. Högkonjunktur kännetecknas av hög sysselsättningsgrad, stor investeringsaktivitet och stigande räntor och priser. Under en lågkonjunktur minskar investeringsaktiviteten, arbetslösheten ökar och prisnivåerna sjunker. När ett lands bruttonationalprodukt (BNP) sjunker brukar man tala om en recession. Det är en ekonomisk stagnation med avtagande tillväxttakt. En kraftig och långvarig lågkonjunktur brukar benämnas som depression. Stagnation innebär alltså en avmattning eller nedgång i ekonomin.

Ekonomisk stagnation och företag

Kopiera länk hit

Ett land i recession eller lågkonjunktur påverkar alla, både privata hushåll och företag. Som företagare kan du förbereda ditt företag på olika sätt för att klara av tider med stagnation i ekonomin. Se över dina kostnader . Finns det utrymme i verksamheten för att förenkla affärsprocesserna, se över produktmixen eller minska på personalstyrkan? Risken med uppsägningar är att det kan vara svårt att hitta rätt kompetens när konjunkturen vänder igen. Som företagare kan du även försöka undvika hög belåningsgrad för att få ett finansiellt handlingsutrymme hos till exempel banker när det verkligen behövs. Ett decentraliserat beslutsfattandet med en organisation som snabbt kan ta beslut och agera vid ändrade marknadsförhållanden är också en fördel vid recession, likaså att våga satsa på marknadsföring och nya affärsidéer som kan ge ökad avkastning .

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Konjunktur

Konjunktur är det ekonomiska tillståndet, den ekonomiska utvecklingen, i en ekonomi.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.