SRU

SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och är en kod som används för att föra över uppgifter från bokföringsprogram till inkomstdeklarationen.

Från bokföringsprogram till inkomstdeklaration

Kopiera länk hit

SRU är en förkortning för standardiserade räkenskapsutdrag och är en fyra- till femsiffrig kod som används för att föra över uppgifter från bokföringen till inkomstdeklarationen. Koden kopplas till de olika kontona i kontoplanen. Skatteverket använder dessa koder istället för kontonummer och SRU styr till vilka rutor kontona laddas upp.

Bokföringens kontoplan

Kopiera länk hit

En kontoplan är en förteckning över alla konton som används i bokföringen. Kontoplanen delas in i fyra huvudgrupper: tillgångar , skulder , intäkter och kostnader . Företag kan använda vilken kontoplan de föredrar men de flesta företag väljer att använda BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen förvaltas och utvecklas av BAS-intressenternas förening, en ideell förening som företräds av branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Alla konton i BAS-kontoplan har en SRU-kod.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.