Rutavdrag

Rutavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för hushållsarbeten i en bostad.

Hur fungerar Rutavdrag?

Kopiera länk hit

Företag i vissa branscher kan ta betalt enligt de regler som gäller för RUT (rengöring, underhåll och tvätt). Om ditt företag erbjuder en tjänst som passar in i någon av kategorierna kan du upprätta en faktura enligt särskilda regler.

Hur mycket uppgår Rutavdraget till?

Kopiera länk hit

Din kund kan få Rutavdrag på högst 50 000 kr per person och år. Avdraget innebär att kunden kan få tillbaka 50% av arbetskostnaden från Skatteverket i form av en skattereduktion.

Vad bör en Rutfaktura innehålla?

Kopiera länk hit

Utöver de vanliga uppgifter som måste finnas med på en faktura bör en Rutfaktura innehålla följande uppgifter:

  • Din kunds personnummer.

  • Specifikation av den typ av arbete som har utförts.

  • Var och när arbetet utförts.

  • Hur kostnaden är fördelad på arbete, material och övrigt (t.ex. resekostnad, maskinkostnad och transportkostnad).

  • Fakturans totalbelopp exklusive och inklusive moms . Momsens storlek och procentsats ska också anges.

  • Storleken på skattereduktionen.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Bransch

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.