Reseersättning

Reseersättning betalas ut av arbetsgivaren för kostnader som uppkommer i samband med resor i tjänsten.

Kostnader i samband med tjänsteresor

Kopiera länk hit

När du reser i tjänsten betalar din arbetsgivare de kostnader som uppstår i samband med resan, till exempel tågbiljetter, kost och hotellövernattningar. Många större företag och arbetsplatser reglerar tjänsteresor i särskilda reseavtal eller resereglementen. Tillhandahåller företaget ett kreditkort används detta i samband med tjänsteresan. Annars kan kostnaderna faktureras eller betalas ut som en ersättning i efterhand, en skattefri kostnadsersättning. Vid resor i tjänsten uppstår ofta ökade kostnader för mat och andra småutgifter. Dessa ersätts med ett traktamente . Använder du en privat, lånad eller leasad bil i tjänsten ersätter arbetsgivaren dig med ett schablonbelopp per mil fastställt av Skatteverket. Ersättningen är skattefri.

Reseersättning för företagare

Kopiera länk hit

Är du företagare och använder en privat, lånad eller leasad bil i samband med tjänsteresor, till exempel till ett kundbesök, kan du ta ut en skattefri milersättning. Du kan fakturera kunden en högre summa än Skatteverkets schablonbelopp, dock är det bara antal körda mil gånger schablonbeloppet som du kan ta ut skattefritt. Resterande belopp blir en intäkt i företaget. En resa ska alltid kunna styrkas med en körjournal där syfte med resan, vilken kund du besökt, datum, bilens mätarställning och antal körda mil tydligt framgår. I vissa fall kan även avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats göras om avståndet mellan bostaden och företagets arbetsplats är minst fem km och tidsvinsten minst två timmar jämfört med om allmänna kommunikationer hade använts. I de flesta fall är det bättre att ta ut milersättning via företaget istället för att göra avdrag i den privata deklarationen .

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Schablonbelopp

Ett schablonbelopp är ett generellt fast belopp som är vanligt förekommande inom skatteregelverket.

Traktamente

Traktamente är en ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor, för att täcka en ökad kostnad för den anställda.