Planekonomi

Planekonomi är ett ekonomiskt system där beslut om investeringar och produktion i samhället följer en plan som utarbetats av staten.

Planekonomi – en av två grundmodeller

Kopiera länk hit

Vilket ekonomiskt system som används i ett land är avgörande för hur statens ekonomi ser ut, och här talar man om två olika grundmodeller – planekonomi och marknadsekonomi. Idag finns det dock nästan inga länder som använder sig av en renodlad form av dessa ekonomiska system, utan istället tillämpas delar från båda, vilket kallas för blandekonomi.

Skillnaden mellan planekonomi och marknadsekonomi

Kopiera länk hit

Till skillnad från en marknadsekonomi, där tillgång och efterfrågan styr priserna och vilka varor och tjänster som finns tillgängliga, så är det staten som styr vad som ska produceras i en planekonomi. Staten tar fram en plan för de kommande åren som sedan ska användas som vägledning för hur beslut om investeringar och produktion i samhället ska utformas och som de statsägda företagen sedan måste rätta sig efter. Detta gör att det inte finns någon utbredd konkurrens mellan företagen på marknaden, något som till exempel spelar en viktig roll i en marknadsekonomi.

Planerna styr marknaden

Kopiera länk hit

Det ekonomiska systemet planekonomi bygger helt enkelt på att följa de politiska eller administrativa riktlinjer som tagits fram för att bestämma hur samhällets ekonomi ska planeras, hanteras och utvecklas. I de planer som tas fram av myndigheter och styrande politiker bestäms till exempel vilka tjänster och varor som ska finnas tillgängliga på marknaden och vilka priser som ska gälla. Planekonomi ingår till exempel som en central del inom socialismen, men ibland talar man även om kapitalistisk planekonomi där man blandat in vissa delar av marknadsekonomins princip.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Ekonomi

Ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Konkurrens

Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.