Överkurs

Överkurs är den del som överstiger det nominella värdet på en aktie.

Ekonomisk term för aktier och kursvärde

Kopiera länk hit

Varje aktie i ett aktiebolag representerar en andel av bolagets aktiekapital . Det kallas för kvotvärdet och kan vara både högre och lägre än aktiernas marknadsvärde. Vill du räkna fram kvotvärdet för ett aktiebolags aktier delar du aktiekapitalet med antal aktier i bolaget. I aktiebolagets registreringsbevis hittar du uppgifter om företagets aktiekapital och antal aktier. Med kvotvärdet kan du till exempel räkna ut vilken aktiekapitalökning ett bolag får vid en eventuell nyemission. Betalning för nya aktier får inte understiga tidigare aktiers kvotvärde. De nya aktierna får dock betalas i aktiernas kvotvärde eller överstiga tidigare aktiers kvotvärde. Det belopp som överstiger kvotvärdet brukar kallas för överkurs. Ska till exempel en ny aktie med ett nominellt värde på 500 kr säljas för 700 kr betalar en aktieägare 200 kr i överkurs. 200 kr bokförs som överkursfond och 500 kr som aktiekapital. Begreppet överkurs används alltså som en ekonomisk term när man refererar till värdepapper, oftast aktier, och kursvärde. Agio, premium och kursskillnad används ofta som synonymer till överkurs.

Syfte med överkurs

Kopiera länk hit

Företag säljer aktier till överkurs för att få in mer likvida medel till bolagets verksamhet och det egna kapitalet. Det kan till exempel göras när ett bolag vill finansiera ett uppköp eller en expansion. Det kan också göras om bolaget befinner sig i en svår ekonomisk situation eller för att undvika en konkurs . Beslut om nyemission och försäljning av aktier till överkurs fattas av företagets bolagsstämma .

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.