Outsourcing

Outsourcing heter på svenska utkontraktering och innebär att ett företag låter ett annat företag ta över processer eller arbetsuppgifter.

Därför väljer företag att outsourca

Kopiera länk hit

Många företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet för att kunna fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet. Arbetsuppgifterna som outsourcas till andra företag kan innefatta alla möjliga slags tjänster , såsom städning, marknadsföring eller bokföring . Ju större företaget blir desto större blir arbetsbördan och genom att outsourca delar av verksamheten får du större möjlighet att fokusera på det du anser är viktigt för att utveckla företaget. Anledningen till outsourcing kan, förutom tidsbrist, även handla om brist på kunskap eller kompetens. Du kan höja kvaliteten på de varor och tjänster som ditt företag erbjuder genom att outsourca delar som någon annan kan göra bättre än du själv. Om du till exempel outsourcar marknadsföringen till en specialiserad marknadsföringsbyrå kan du troligtvis få betydligt fler kunder.

Outsourcing kan vara ekonomiskt fördelaktigt

Kopiera länk hit

Trots att det innebär en direkt kostnad att outsourca arbetsuppgifter, leder det ofta till besparingar i slutändan. Detta beror bland annat på att många rörliga och ibland oförutsägbara kostnader blir fasta. Exempel på vanliga tjänster som outsourcas är städning, rekrytering, diverse administration och it-support. Du som företagare kan istället ägna dig åt kärnverksamheten och bygga upp ditt varumärke, vilket i sin tur kan innebära högre omsättning och således ett positivt resultat av outsourcingen.

Outsourcing istället för att anställa

Kopiera länk hit

Alternativet till outsourcing är att anställa personal som sköter arbetsuppgifterna. Eftersom detta kan få kostnader i rekrytering, utbildning, eventuell expansion av lokalutrymme och allmän personalhantering, är ofta outsourcing att föredra ur ett kostnadsperspektiv. En invändning mot att outsourca vissa arbetsuppgifter är den minskade kontrollen över hur arbetet utförs och risken att få dålig service på de outsourcade tjänsterna som dessutom då betraktas som dyra i förhållande till sitt värde.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.