Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skyldig att betala in moms till staten.

Då används omvänd skattskyldighet

Kopiera länk hit

Vanligtvis är det den part som säljer varor eller tjänster som måste betala in momsen från försäljningen till staten, men det finns tillfällen då köparen istället har denna skyldighet. Detta kallas för omvänd skattskyldighet och i Sverige används det främst vid omsättning av byggtjänster till företag inom byggsektorn, men också bland annat vid omsättning av investeringsguld där säljaren är frivilligt skattskyldig, vid omsättning av guldmaterial, vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser och vid omsättning av skrot och avfall av vissa metaller. Omvänd skattskyldighet kan även gälla i länder inom och utanför EU, men tillfällena när detta används kan då skilja sig åt.

Köparens och säljarens skyldigheter

Kopiera länk hit

I de fall som omvänd skattskyldighet ska gälla är det viktigt att säljaren skriver ”omvänd betalningsskyldighet” på fakturan och hänvisar till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, mervärdesskattedirektivet eller annan uppgift som visar att köparen är skyldig att stå för momsen. Köparen ska i sin tur redovisa försäljningen i momsdeklarationen . Även om säljaren felaktigt skulle ha debiterat moms gäller omvänd skattskyldighet och köparen ska då be säljaren om en ny, rättad faktura. I annat fall måste köparen själv beräkna och redovisa momsen baserat på fakturabeloppet inklusive moms.

Avdragsrätt för säljare och köpare

Kopiera länk hit

Säljaren har avdragsrätt för ingående moms vid fall av omvänd skattskyldighet enligt de allmänna bestämmelserna, trots att denne inte ska redovisa någon utgående moms . Även köparen kan ha avdragsrätt för den ingående momsen, vilket denne själv beräknar, enligt de allmänna bestämmelserna och har man full avdragsrätt blir nettot alltså 0. Tänk dock på att den ingående och utgående momsen alltid måste redovisas i momsdeklarationen och att det inte är tillåtet med så kallad tyst kvittning. Tyst kvittning är en förenklingsregel som till exempel annars kan användas när en arbetsgivare inte behöver göra skatteavdrag på en viss ersättning till arbetstagaren och därmed inte redovisa detta i deklarationen, eftersom arbetstagaren i sin tur har avdragsrätt för denna.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Ingående moms

Ingående moms är den moms som företag betalar som en del av priset vid inköp av varor och tjänster.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Momsdeklaration

I en momsdeklaration redovisar företaget sin ingående moms och utgående moms.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Utgående moms

Utgående moms är en skatt som läggs på försäljningspriset av en vara eller en tjänst.