Offert

En offert är ett skriftligt erbjudande från ett företag.

En offert är ett skriftligt erbjudande

Kopiera länk hit

I samband med att en kund vill inleda samarbete med ett företag vill kunden vanligtvis få ett förslag på pris och villkor för en produkt eller tjänst . En offert lämnas vanligtvis skriftligt till kund men kan även lämnas muntligt. Om det skriftliga erbjudandet är en större tjänst innehållande exempelvis offentliga upphandlingar kallas det istället för anbud . Ett anbud och en offert innebär detsamma med den skillnaden att ett anbud är bindande tills acceptfristen löpt ut.

Vad innehåller en offert?

Kopiera länk hit

Det finns ingen lag på vad en offert ska innehålla och offerter kan se väldigt olika ut. Om en offert ska skrivas är det viktigt och tänka på att uppgifterna framgår tydligt. Följande uppgifter bör ingå i en offert.

  • Företagsnamnet eller säljarens namn.

  • Beskrivning av vilken typ av produkt eller tjänst som avses och leveranstid.

  • Pris per enhet och totalt pris.

  • En uppskattning över arbetets tid.

  • Betalning- och leveransvillkor

  • Hur länge erbjudandet gäller.

När blir offerten bindande?

Kopiera länk hit

Om offerten acccepteras av kund blir avtalet bindande. Om offerten accepteras i sin helhet kallas det ren accept och om offerten accepteras med vissa ändringar kallas det oren accept. Om kunden väljer att inte acceptera offerten blir inte avtalet bindande och därmed ingen affär.

Relaterade ord
Anbud

Ett anbud är ett erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett bestämt pris. Anbud kallas ibland för offert.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.