Anbud

Ett anbud är ett erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett bestämt pris. Anbud kallas ibland för offert.

Anbud, offert och utbud

Kopiera länk hit

Ett anbud är ett affärserbjudande om att ingå ett avtal. Anbudet ska vara riktat till en specifik part och inkludera ett erbjudande med detaljerad information om pris och övriga villkor, till exempel eventuella rabatter, produktbeskrivningar och leverans- och betalningsvillkor. Köparen granskar anbudet och kan accepterar det i sin helhet, föreslå vissa ändringar eller helt enkelt inte acceptera det. Om anbudet accepteras ingår parterna ett avtal. Anbud och offert används ofta synonymt men anbud brukar vanligtvis användas vid större upphandlingar och vara kopplade till bestämda datum och klockslag. Detta är ett sätt att minska risken för att känslig information ska läcka till andra leverantörer. Offert används ofta vid mindre upphandlingar där syftet är att kunna jämföra pris och innehåll från flera olika leverantörer. Ett erbjudande som riktas till en obestämd kundkrets kallas för utbud.

Offentlig upphandling

Kopiera länk hit

När en offentlig organisation, t.ex. staten, landstingen eller kommunerna, preciserar sina inköp kan olika aktörer lämna anbud. Detta kan vara ett bra affärstillfälle och innebära stora möjligheter för både små och stora företag. Syftet med offentliga upphandlingar är att göra det möjligt och rättvist för olika företag att göra affärer med den offentliga sektorn. En offentlig upphandling styrs därför av ett regelverk med ett antal lagar och förordningar och tar ofta längre tid än en upphandling inom den privata sektorn. Är du som företagare intresserad av att lämna ett anbud till offentliga sektorn finns det bra information och god vägledning på Upphandlingsmyndighetens webbplats .

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Offert

En offert är ett skriftligt erbjudande från ett företag.