Mönsterskydd

Mönsterskydd är ett immaterialrättsligt skydd för nya designer, mönster och former.

Företag som utvecklar nya mönster, former och designer kan patentera sin design genom ett mönsterskydd. Mönsterskydd är den rättsliga termen för det man även kallar för designskydd. Har man registrerat ett mönsterskydd skyddar man utseendet och formen, men inte produktens funktion. Har en produkt ett mönsterskydd får ingen annan producera eller sälja kopior av den skyddade designen. Mönsterskyddet gäller i fem år från ansökningstillfället, men kan förlängas upp till maximalt 25 år.

Vad är mönsterskydd?

Kopiera länk hit

Mönsterskydd är en immateriell tillgång hos ett företag. Designen kan säljas eller licensieras ut. En fördel med att mönsterskydda en ny design är att det ofta underlättar när företag vill hitta investerare eller nya affärspartners, då företaget i fråga har ensamrätt till designen.

Var krävs för att en produkt ska kunna mönsterskyddas?

Kopiera länk hit

För att kunna pantentera och mönsterskydda en ny design måste designen vara helt ny. Den måste alltså skilja sig från all tidigare design som finns offentliggjord. Efter att den nya designen tagits fram har formgivaren ett år på sig att ansöka om mönsterskydd. Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för mönsterskydd. Bra att känna till är att svensk varumärkesansökan och designskydd endast gäller här i Sverige. Om du vill skydda din design även utomlands måste du ansöka om patent på andra sätt.

Vad händer om någon kopierar min design?

Kopiera länk hit

En design som är mönsterskyddad samt skyddad genom upphovsrättslagen ger upphovspersonen ensamrätt. Om någon kopierar din design bryter denne mot lagen och kan komma att bli skadeståndsskyldig samt i vissa fall även dömas till fängelse.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Immateriella tillgångar

Med immateriella tillgångar menas förmögenhetsrättsliga tillgångar och inte fysiska föremål. Det kan till exempel vara licensrättigheter eller patent.

Licens

En licens är ett, ofta tidsbundet, avtal med rätt att bedriva viss verksamhet, till exempel att tillverka en produkt.

Patent

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Upphovsrätt

Upphovsrätt är en ensamrätt på ett konstnärligt verk.