Upphovsrätt

Upphovsrätt är en ensamrätt på ett konstnärligt verk.

Vad innebär upphovsrätten?

Kopiera länk hit

Upphovsrätt är inte ett skydd man ansöker om. Det uppkommer automatiskt när du skapar till exempel musik, film och litteratur. Upphovsrätten ger författare, konstnärer, fotografer och andra kreatörer ensamrätt att bestämma över hur deras alster får användas. Kravet för att skyddet ska gälla är att det du skapat är originellt.

Hur länge gäller upphovsrätten?

Kopiera länk hit

Upphovsrätten gäller i 70 år efter att den som skapat verket har dött. Upphovsrätten går därefter till de efterlevande genom testamente eller arv. När upphovsrättens skyddstid gått ut kan vem som helst använda verket, men det är alltid bra att nämna upphovspersonen vid användning.