Licens

En licens är ett, ofta tidsbundet, avtal med rätt att bedriva viss verksamhet, till exempel att tillverka en produkt.

En licens är ett avtal med fastställda villkor

Kopiera länk hit

Med en licens ger man tillstånd till någon att utöva en viss aktivitet, t.ex. producera en viss produkt eller delta i en viss tävling. En licens kan man även få efter att man utfört ett behörighetsprov, till exempel en jägarexamen. Man ingår ett avtal med angivna villkor. Vanligast är att en licens upprättas genom en affärstransaktion mellan en licensgivare och en licenstagare. En licens är ofta en långsiktig, men tidsbunden, affärsrelation. En licens kan registreras hos Patent- och registreringsverket, Sveriges myndighet för immaterialrätt. Det finns två typer av licenser: exklusiv och icke-exklusiv. Med exklusiv licens ger man licenstagaren ensamrätt att använda licensen. Exklusiviteten kan vara begränsad geografiskt och/eller tidsmässigt. Med en icke-exklusiv licens, eller en enkel licens som det även kallas, kan licensgivaren upplåta en likadan rätt till andra aktörer. I digitala sammanhang talar man även om Creative Commons-licens. Med en Creative Commons-licens kan upphovsmannen, den som skapat ett konstnärligt verk, en text, exempelvis en bild eller ett ljud, bestämma hur detta får användas.

Överlåtelse och upplåtelse

Kopiera länk hit

En upplåtelse är ett avtal där man ger någon annan rätt att använda eller förfoga över ett verk, ett patent, ett mönster eller något liknande. En överlåtelse innebär att man säljer rättigheterna till verket, patentet eller mönstret till någon.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.