Immateriella tillgångar

Med immateriella tillgångar menas förmögenhetsrättsliga tillgångar och inte fysiska föremål. Det kan till exempel vara licensrättigheter eller patent.

Inom redovisning är immateriella tillgångar sådana som har värde för företaget utan att vara synliga. Det kan handla om goodwill , patent , utgifter för utvecklingsarbeten, dataprogram, appar och affärsmodeller för att nämna några. En immateriell tillgång kan även finnas på ett fysiskt föremål, som videofilmer på en DVD eller musik på en CD-skiva.

Skydda immateriella tillgångar

Kopiera länk hit

Ett företag kan ha både fysiska och icke-fysiska tillgångar, och det är alltså de sistnämnda som kallas immateriella tillgångar. Om man som företag vill skydda sina immateriella tillgångar måste man utfärda ett rättsskydd. Det finns flera lagar att tillämpa, däribland lagen om patent, upphovsrätt och varumärkesrätt i det immateriella rättsskyddet. Beroende på vilka immateriella tillgångar man vill skydda kan man även behöva komplettera med marknadsföringsrätt, sekretessavtal och konkurrensklausuler. Dessa fungerar då som ett överlappande stöd till det immateriella rättsskyddet.

Patent- och registreringsverket är ansvarig myndighet

Kopiera länk hit

Företag som vill skydda sina immateriella tillgångar kan vända sig till Patent- och registreringsverket (PRV). PRV är ansvarig myndighet för rättsskydd av immateriella tillgångar i Sverige. Om man behöver ett skydd som sträcker sig utanför Sverige ska man vända sig till motsvarande myndighet i det aktuella landet. Handlar det om att patentera musik, film eller litteratur i Sverige behöver man inte ansöka om patent eftersom man redan är skyddad av upphovsrätten.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Goodwill

Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.

Patent

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Upphovsrätt

Upphovsrätt är en ensamrätt på ett konstnärligt verk.