LIFO

LIFO står för Last In First Out och är en lagervärderingsprincip där varorna som köpts in sist anses säljas först.

Vad innebär LIFO?

Kopiera länk hit

När ett räkenskapsår är på väg att ta slut ska man göra en varulagervärdering, alltså värdera och inventera lagret . När man genomför en varulagervärdering kan man följa olika metoder och principer. Den lagervärderingsprincip som innebär att man antar att man först säljer eller förbrukar de varor som köpts in eller tillverkats sist kallas för LIFO. Det står för Last In First Out, eller sist in, först ut på svenska. Principen används ofta för produkter som inte har ett bäst-före-datum och varor man köper in eller tillverkar i stora volymer. LIFO är en relativt ovanlig lagervärderingsprincip i Sverige, det är mer vanligt att använda FIFO vid varulagervärdering. Däremot används LIFO ofta när företag behöver skära ner på personal. Då kallas det för anciennitetsprincipen.

Vad är skillnaden mellan LIFO och FIFO?

Kopiera länk hit

FIFO står för First In First Out och innebär alltså att de varor som har köpts in först antas säljas först. Följer man denna princip bör alltså de varor som senast blev inköpta vara de som finns i lagret vid årets varulagervärdering. Det minskar risken för att man råkar sälja varor som är föråldrade eller har passerat sitt bäst-före-datum. Om man väljer att varken tillämpa LIFO- eller FIFO-principen kan man använda den som kallas för LVP. LVP står för lägsta värdets princip och innebär att man värderar varulagret till antingen det faktiska värdet eller anskaffningsvärdet , beroende på vilket som är lägst.

Ett exempel där man använder LIFO

Kopiera länk hit

Nedan kommer ett exempel på ett fall där man använder sig av LIFO för att värdera sitt lager.

Ett bolag köper in varor till en kostnad av 50 kr och säljer dem för 100 kr. Skulle kostnaden för de här varorna öka till 75 kr samtidigt som försäljningspriset fortsätter att ligga kvar på 100 kr blir det i verkligheten en lägre vinst för de nyinköpta varorna då kostnaden är högre. Väljer man att använda sig av LIFO-principen när man gör sin varulagervärdering betyder det att man värderar lagret utifrån de varor som köptes in först, vilka hade ett pris på 50 kr. Det innebär i sin tur en lägre varulagervärdering än vad man har i verkligheten. Detta gör att det kan finnas fördelar rent skattemässigt med att använda LIFO som värderingsmetod.

Relaterade ord
Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet är det totala beloppet som du betalar vid ett köp av en produkt eller tillgång och avgör hur mycket skatt du ska betala om du senare säljer den med vinst.

FIFO

FIFO är en förkortning av first in first out och är en metod som används för varulagervärdering.

Inventering

Vid en inventering kontrolleras tillgångarna i en verksamhet, till exempel varorna eller råvarorna på ett lager.

Lager

Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.