FIFO

FIFO är en förkortning av first in first out och är en metod som används för varulagervärdering.

Först in – först ut

Kopiera länk hit

FIFO, first in first out eller först in först ut, är en metod som används för att värdera varulager. Metoden används för att fastställa anskaffningsvärdet på varor av samma slag som anskaffats eller tillverkats vid olika tidpunkter.

FIFO innebär helt enkelt att varor som köpts in först också antas förbrukas först. Fördelen med metoden är att den är enkel att använda och att den speglar lagrets marknadsvärde på ett rättvist sätt. Med FIFO-metoden kommer också varorna på lagret att användas i rätt ordning. Detta är särskilt viktigt med varor som har korta utgångsdatum. En annan fördel med metoden är att varorna blir enklare att spåra, vilket kan underlätta om varorna till exempel behöver återkallas.

Nackdelen med FIFO-metoden är att den kan ge en felaktig bild i de fall inköpspriset för en viss vara stiger och företaget höjer försäljningspriset eftersom de senast sålda varorna har ett annat, lägre inköpspris. Mellanskillnaden mellan utgifter och vinst blir större och företaget kan behöva betala en högre skatt.

Värdera ett lager

Kopiera länk hit

En gång per år måste företag, enligt svensk lag, inventera och värdera sitt varulager . Inventeringen och värderingen görs i slutet av varje räkenskapsår . Många företag väljer dock att inventera och värdera sitt lager mer regelbundet för att snabbare upptäcka eventuella avvikelser.

Andra lagervärderingsprinciper

Kopiera länk hit

Om ett företag inte använder FIFO-metoden kan istället LIFO-metoden användas. LIFO är en förkortning av last in first out och innebär att varor som kom in sist till lagret ska förbrukas först. LIFO kan endast användas i lager med varor som inte riskerar att förstöras vid långa lagertider. Metoden används dock inte så ofta i Sverige. LVP är en annan lagervärderingsprincip. LVP står för lägsta värdets princip och innebär att varor på lagret ska värderas till det lägsta värdet vid en jämförelse mellan anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring på – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet är det totala beloppet som du betalar vid ett köp av en produkt eller tillgång och avgör hur mycket skatt du ska betala om du senare säljer den med vinst.

Inventering

Vid en inventering kontrolleras tillgångarna i en verksamhet, till exempel varorna eller råvarorna på ett lager.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.