LEI-kod

Legal Entity Identifier (LEI) är en global kod för juridiska personer (till exempel företag) som handlar med värdepapper.

Vad är syftet med LEI-kod?

Kopiera länk hit

Syftet med koden är att stärka skyddet för företag som investerar i värdepapper genom att göra handeln säkrare, och förbättra insynen i finansiella system och transaktioner. Oavsett land, ska behöriga myndigheter ha möjlighet att spåra och identifiera köpare och säljare. Men även se vilka som fattar beslut i en värdepappersaffär. I Sverige rapporteras alla inblandade parter i en värdepappersaffär till Finansinspektionen. Det är bankerna som ansvarar för rapporteringen.

När behövs LEI-kod?

Kopiera länk hit

Alla företag som handlar med värdepapper – till exempel aktier eller obligationer – behöver en LEI-kod. Fondhandel omfattas dock inte av kravet på LEI-kod.

Koden är en 20-siffrig alfanumerisk kod, vilket betyder att den består av både siffror och bokstäver. Varje kod är unik och kan bara tilldelas ett företag en gång. Koden gäller för ett år i taget och behöver förnyas varje år. Det går med andra ord inte att göra värde­pappers­affärer om koden har förfallit och inte förnyats.

Eftersom en enskild firma inte är en juridisk person behövs ingen LEI-kod för värdepappersaffärer. Det finns dock två undantag:

  • Om den årliga omsättningen är över tre miljoner kronor

  • Om firman handlar med derivat

Hur skaffar man en LEI-kod?

Kopiera länk hit

Det finns ett antal fristående leverantörer, som är godkända av LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC), som tillhandahåller LEI-koder. Välj en leverantör och skapa ett konto för att ansöka. Du behöver i regel ange uppgifter såsom fullständigt företagsnamn, organisationsnummer, bolagsform, om företaget är aktivt eller vilande, och så vidare. Du skickar sedan in din ansökan och betalar en registreringsavgift. Vid godkänd ansökan får du en bekräftelse via mejl med din kod som du registrerar på din internetbank.

Om du är osäker på om du redan har en giltig LEI-kod kan du söka efter ditt företagsnamn hos GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).

Vad kostar det att skaffa LEI-kod?

Kopiera länk hit

Företaget behöver betala en registreringsavgift och en årlig underhållsavgift för att få en giltig LEI-kod. Avgiften varierar mellan olika leverantörer.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.