Kartell

En kartell är ett organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad.

Vad uppstår en kartell?

Kopiera länk hit

En kartell är ett organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad . En kartell uppstår genom att konkurrenter träffas och går med på att inte tävla mot varandra utan istället påverka prissättning och dela upp marknaden. Karteller drivs av en form av fusk genom manipulation och berövar kunderna på en rättvis affär inklusive andra företag på marknaden.

En kartell bryter mot konkurrenslagen

Kopiera länk hit

Företag som ingår i en kartell bryter mot konkurrenslagen. Karteller leder till högre priser och sämre produktutbud och skadar konsumenterna. Ett företag som ingått i en kartell kan bli tvingade att betala konkurrensskadeavgift på upp till 10 % av företagets omsättning .

Relaterade ord
Konkurrent

Konkurrenter är aktörer på marknaden som säljer liknande typer av varor eller tjänster till samma kundgrupp som ditt företag.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.