Kapitalskatt

Kapitalskatt är skatt på utdelningar, ränteinkomster och kapitalvinster.

Skatt på kapital

Kopiera länk hit

Kapitalskatt eller kapitalinkomstskatt är skatt på kapital såsom skatt på utdelningar , ränteinkomster och kapitalvinster. Ett exempel på kapitalskatt är skatt på eventuell vinst vid försäljning av aktier . Kapitalskatten uppgår vanligtvis till 30 procent. Den skattesatsen gäller för bland annat utdelningar från börsnoterade företag. I onoterade fåmansföretag kan dock beskattningen ske genom så kallade 3:12-regler. Skatten kan då vara 20 procent, men i vissa situationer också högre än 50 procent. Faktorer som påverkar skattesatsen är till exempel ägarstruktur, löneuttag och kommunalskatt.

Effekter av kapitalskatt för företagare

Kopiera länk hit

Skatt på kapital är en skatt på pengar som redan är beskattade. I ett företag har ägaren redan beskattats genom bolagsskatten . Detta kan minska viljan att starta och utveckla företag. Konsekvensen av hög kapitalskatt kan helt enkelt leda till minskat entreprenörskap i samhället för att det helt enkelt lönar sig bättre att vara anställd. Internationellt sett har Sverige en högre kapitalskatt än många andra länder.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Bolagsskatt

Bolagsskatt är en skatt som betalas på den vinst som ett aktiebolag genererar under ett räkenskapsår.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.