Huvudarbetsgivare

En huvudarbetsgivare är den arbetsgivare som betalar ut den största delen av någons lön. Begreppet används för personer som har två eller flera arbetsgivare.

Huvudarbetsgivare kallas den arbetsgivare som betalar ut största andelen lön till en arbetstagare, och är relevant för dig som har två eller flera arbetsgivare. När du arbetar för två olika arbetsgivare får du in två inkomster som ska beskattas. Ett exempel kan vara att du tjänar 30 000 kronor från din huvudarbetsgivare och 10 000 kronor från ett annat extrajobb. Statlig beskattning är för närvarande 20 % på inkomster över 36 933 kronor. Eftersom arbetsgivarna drar skatt enligt den skattetabell som gäller för din inkomst hos varje individuell arbetsgivare kommer du betala för lite skatt eftersom skatten i slutändan beräknas på den sammanlagda inkomsten. Vad man då kan göra är att be huvudarbetsgivaren att dra mer skatt så att skatt även betalas in för extrajobbet under året. Detta kan göra utan ett beslut från Skatteverket. Det finns även andra skatteregler att ta hänsyn till om du till exempel får in extra inkomst från uthyrning av bostad. Då gäller kapitalskatt (skattskyldighet på 30 % av överskottet ).

Huvudinkomst

Kopiera länk hit

Huvudarbetsgivaren är alltså den arbetsgivare som betalar ut den största delen av din lön , men vad menas då med huvudinkomst? Huvudinkomsten är den regelbundna ersättning som utgör den huvudsakliga inkomsten för arbete. Regelbunden ersättning innebär ersättning för arbete som löper över en tidsbestämd period och betalas ut vid regelbundna och återkommande tillfällen. Även ersättningar och förmåner som inte räknas som regelbundna men som betalas ut tillsammans med huvudinkomsten är också huvudinkomster.

Undvik kvarskatt

Kopiera länk hit

Det finns flera anledningar till varför du kan få kvarskatt. De vanligaste är att du har flera arbetsgivare som inte har kännedom om din sammanlagda inkomst eller att du fått pengar från Försäkringskassan. Om du vet eller tror att du kommer få kvarskatt finns det vissa saker du själv kan göra för att undvika det. Ett enkelt sätt är att be din huvudarbetsgivare att dra och betala in mer preliminärskatt från din inkomst. Du kan även ansöka om jämkning hos Skatteverket eller göra en extra inbetalning på skattekontot för att undvika restskatt.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Överskott

Överskott är något som blir över. I företagssammanhang betyder överskott ett företags samlade vinster efter skatt.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.