Fondemission

När ett företag omvandlar befintligt fritt eget kapital till aktiekapital kallas det för en fondemission.

Fondemission innebär att ett företag omvandlar fritt eget kapital till bundet eget kapital. Till skillnad från en nyemission tillkommer alltså inget nytt kapital när en fondemission görs utan det är endast en bokföringsåtgärd. När ett aktiebolag genomför en fondemission kan de antingen välja att ge ut nya aktier eller att öka aktiernas värde genom att tilldela en högre andel aktiekapital till varje aktie. När man höjer aktiernas värde kallas det för att aktierna får ett högre kvotvärde. Ibland ger ett företag ut nya aktier i samband med en fondemission utan att göra en större ökning av aktiekapitalet. Detta resulterar i att värdet per aktie minskar.

Skillnad mellan fondemission och nyemission

Kopiera länk hit

En nyemission görs för att till exempel lösa likviditetsproblem i en verksamhet eller för att finansiera investeringar . När man genomför en nyemission ger man ut nya aktier mot kontanter, apportegendom, eller mot kvittning av fordran på bolaget.

Så fungerar fondemissioner

Kopiera länk hit

När ett företag ska genomföra en fondemission utannonserar de ofta händelsen i på sin egen hemsida eller exempelvis i ett pressmeddelande. Här beskriver man villkoren för emissionen genom att ange det nya antalet aktier följt av ett kolon och en siffra som anger antalet gamla aktier. Står det exempelvis 1:3 innebär det att aktieägare får en ny aktie för tre gamla. Om en aktieägare har 100 aktier med 100 kronor i kvotvärde per aktie innebär det att innehavet värt 10 000 kronor i kvotvärde. Om bolaget sedan gör en fondemission 1:4 betyder det att aktieägaren plötsligt har 125 aktier. Det totala kvotvärdet är fortfarande 10 000 kronor, men värdet per aktie har sjunkit till 80 kronor.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.