Diskontering

Diskontering innebär att värdet på till exempel en aktie eller en räntesats bedöms utifrån en förväntad utveckling i framtiden.

Ett framtida värde omvandlat till nutid

Kopiera länk hit

Diskontering innebär att man tittar på framtida förväntade händelser vid bedömning av ett värde på exempelvis en aktie eller en räntesats. De händelser som i framtiden förväntas kunna påverka värdet tas alltså med i bedömningen av värdet idag. 

Vid bedömning av värdet på en viss aktie kan du alltså diskontera värdet av en stor order som aktiebolaget förväntas få i framtiden. Det samma gäller för en räntesats. En bank kan utifrån utvecklingen på marknaden i förväg utgå från att Riksbanken ska höja reporäntan . En diskontering har alltid en viss osäkerhet i sig eftersom den bygger på en bedömning av utvecklingen i framtiden.

Varför används diskontering?

Kopiera länk hit

Pengars värde påverkas av inflation och räntor och har därför inget bestämt värde över tiden. Diskontering används inom ekonomistyrning för att bedöma om en investering är rimlig och lönsam, och hur den på bästa sätt ska finansieras. Diskontering görs av både intäkts- och kostnadsflöden. Genom att diskontera framtida penningflöden kan man göra en bedömning om hur olika investeringar kan komma att påverka bolaget. Det är ett sätt att värdera kassaflödet över tid.

Diskontering av avtal

Kopiera länk hit

När ett bolag ingår ett långvarigt avtal till fast pris kan en överenskommelse om diskontojustering göras. Det innebär att man inte diskonterar avtalets värde. Det fasta värdet kommer istället att skrivas upp eller ner varje månad eller varje år efter den faktiska ränteutvecklingen. Diskontoklausuler är vanliga inom bland annat byggnadssektorn för att ingen av parterna som ingår avtalet ska behöva ta onödiga risker över ränteutvecklingen i framtiden. 

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Reporänta

Reporänta, även kallad styrräntan, är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till och själv lånar pengar för.

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och ansvarar för landets penningpolitik.