Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och ansvarar för landets penningpolitik.

Riksbankens inflationsmål och reporänta

Kopiera länk hit

Sveriges Riksbank har sitt säte i Riksbankshuset i Stockholm. Banken grundades år 1668 och är en myndighet under riksdagen. Riksbankens främsta uppdrag är att ansvara för en penningpolitik som upprätthåller ett fast penningvärde över tiden genom en låg och stabil inflation, en hållbar tillväxt och en hög sysselsättning. Mycket förenklat kan man säga att Riksbanken är bankernas bank och bestämmer priset på pengar. Andra banker och finansinstitut kan nämligen låna och placera pengar hos Riksbanken till en speciell ränta som kallas för reporänta eller styrränta. Denna ränta har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen och inflationen , alltså den allmänna prisstegringen. Riksbanken beslutar om reporäntans nivå och detta påverkar sedan alla andra räntor i vårt ekonomiska system och därmed den ekonomiska aktiviteten och inflationen. Inflationen mäts genom konsumentprisindex, KPI, och målet är att den årligen ska vara 2 %.

Ett effektivt betalningsväsende med säkra betalningssätt

Kopiera länk hit

Riksbanken ska även se till att Sverige har ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbankens betalningssystem som används när banker och olika finansiella institut ska överföra betalningar mellan sig heter RIX. En annan viktig uppgift för Riksbanken är att främja säkra betalningssätt genom att övervaka det finansiella systemet i Sverige, det vill säga de stora bankkoncernerna men även finansmarknadens funktioner och den finansiella infrastrukturen. För att klara detta samarbetar Riksbanken med bland annat Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksgälden. Riksbanken kan, om speciella förutsättningar råder, ge likviditetsstöd till banker. Riksbanken ansvarar även för att trycka nya sedlar och prägla mynt samt förvalta Sveriges guld- och valutareserv.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Reporänta

Reporänta, även kallad styrräntan, är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till och själv lånar pengar för.