Bolagsbevis

Bolagsbevis, ofta kallat registreringsbevis, är ett intyg som visar att bolaget är registrerat hos Bolagsverket.

Bolagsbevis – registreringsbevis

Kopiera länk hit

Ett bolagsbevis är en handling som utfärdas av Bolagsverket vid registrering av ett bolag. Numera kallas bolagsbevis ofta för registreringsbevis. Vissa företagsformer, bland annat aktiebolag , handelsbolag och kommanditbolag , måste nämligen registreras vid start hos Bolagsverket via webbplatsen verksamt.se . Vid registreringen godkänner Bolagsverket företagets namn och ger bolaget ett organisationsnummer . På registreringsbeviset finns uppgifter på vad som är registrerat på företaget vid ett givet datum, bland annat företagsnamnet och organisationsnumret men också till exempel firmatecknare , styrelsens medlemmar, antal aktier, storlek på aktiekapital, typ av verksamhet, adress och datum när bolaget registrerades. 

På registreringsbeviset kan också information såsom räkenskapsår och revisor finnas, allt för att ge en så bra överblick över bolaget som möjligt. Vill du däremot se om ett företag är godkänt för F-skatt , registrerat för moms och registrerat som arbetsgivare måste du kontakta Skatteverket.

Har du ett registrerat företag hos Bolagsverket kan du se företagets registreringsbevis på Mina sidor hos Bolagsverket. Du kan också ladda ner Bolagsverkets app och hitta registreringsbeviset där.

När behövs ett registreringsbevis?

Kopiera länk hit

Ett registreringsbevis är ett bevis på att bolaget finns och är registrerat hos Bolagsverket och kan därför vara en trygghet att ha med vid kontakter med myndigheter, andra företag samt banker och olika låneinstitut. Vid banklån, avtalsskrivningar och andra affärsuppgörelser kräver ofta motparten att få se företagets registreringsbevis. Det är helt enkelt ett sätt att säkerställa vem som får representera bolaget. På Bolagsverkets webbsida finns också möjlighet att köpa registreringsbevis för alla företag registrerade hos myndigheten. Det kan vara intressant vid till exempel en företagsinvestering men också för att inhämta information om ett konkurrerande företag samt i samband med kreditupplysningar .

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.


Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Kreditupplysning

Kreditupplysning är en samlad bedömning av en privatpersons eller ett företags betalningsförmåga.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.