Balanskonto

Balanskonton ingår i balansräkningen och redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Enligt bokföringslagen är alla som driver företag redovisningsskyldiga. Det betyder att alla affärshändelser ska bokföras löpande i en grundbok och en huvudbok. Till varje affärshändelse ska det finnas en verifikation . Räkenskapsåret ska avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut med en balansräkning och en resultaträkning. Balanskonton är konton i balansräkningen och visar företagets ekonomiska ställning. I BAS-kontoplanen, den kontoplan som används av flest företag, är kontonummer 1000-2999 balanskontonummer. Konton som börjar på siffran 1, kontoklass 1, är tillgångar och konton som börjar på siffran 2, kontoklass 2, är eget kapital och skulder. Kontonummer mellan siffrorna 3 och 8 kallas för resultatkonton. Balanskonton bokförs, precis som resultatkonton, i både debet och kredit . Tillgångskonton ökar i debet och minskar i kredit och skuldkonton ökar i kredit och minskar i debet. Vid räkenskapsårets slut ska företagets tillgångar och eget kapital och skulder vara i balans, det vill säga tillgångarna ska vara lika stora som summan av eget kapital och skulder.

Avstämning med balansrapport

Kopiera länk hit

Företag stämmer vanligtvis av balanskontona och resultatkontona i bokföringen regelbundet för att kontrollera att bokföringen stämmer och för att få en bra överblick över företagets ekonomi. En sammanställning av balanskontona vid en speciell tidpunkt kallas balansrapport.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Debet

Vänster sida av ett bokföringskonto.

Kredit

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.

Verifikation

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.