Alternativkostnad

Alternativkostnad beskriver kostnaden för att välja ett handlingsalternativ istället för ett annat alternativ. Alternativkostnaden är den förlorade intäkten.

Kostnad för det bortvalda alternativet

Kopiera länk hit

Alternativkostnad är den intäkt ett företag förlorar genom att välja ett annat alternativ. Det är ett sätt att bedöma handlingsalternativen när man står inför två val för att se hur mycket man förlorar i intäkter när man väljer det ena alternativet över det andra. Alternativkostnad används för att diskutera olika handlingsmöjligheter och strategier, helt enkelt för att förenkla beslutsfattandet. Tänk dig att ett företag antingen kan göra en investering eller placera motsvarande summa till en fast ränta . Om företaget väljer investeringen är den uteblivna räntan alternativkostnaden. I företag kan alternativkostnaden användas för att underlätta beslut om investeringar och vid produktionsplanering för att se vilken produkt som är mest lönsam.

Alternativkostnaden är inte en konkret kostnad

Kopiera länk hit

Alternativkostnaden är ingen kostnad som företaget måste betala. Det är en fiktiv kostnad, en teoretisk kostnad för att jämföra olika verklighetsförankrade handlingsalternativ. Alternativkostnad används när man i företag diskuterar olika handlingsalternativ men begreppet kan även användas av privatpersoner. Ett exempel skulle kunna vara att en person har ett lån och en summa med pengar. Väljer hen att spara pengarna till en fast ränta istället för att betala tillbaka lånet är kostnaden för lånet alternativkostnaden. Väljer hen istället att betala tillbaka lånet är den förlorade ränteintäkten alternativkostnaden. Ett annat exempel är om en person har ett arbete och erhåller lön för arbetet men funderar på att starta ett företag. Lönen hen måste avstå är alternativkostnaden för att starta företaget.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.