Allokering

Allokering är ett begrepp inom ekonomistyrning som beskriver omfördelning av resurser.

Allokering hos producenter

Kopiera länk hit

Hos producenter kan allokering betyda att resurser fördelas mellan olika delar av produktioner. Ett exempel på en sådan fördelning är när en del av resurserna omfördelas till att kunna betala mer löner för att få mer arbetskraft till produktionen , alternativt till investeringar i nya maskiner.

Allokering för säker avkastning

Kopiera länk hit

När det kommer till exempelvis aktiesparande är allokeringens syfte i regel att sprida kapital och resurser för att minimera riskerna i sitt sparande. Genom att till exempel placera sina pengar på olika fonder eller aktieportföljer blir skadan inte lika stor om ett värdepapper plötsligt faller i värde. Begreppet är flitigt använt inom just aktiemarknaden där omfördelningar av kapitalet är ständigt förekommande.

Allokering centralt inom finansrådgivning

Kopiera länk hit

Både företagare och privatpersoner kan allokera sitt kapital och det är ett verktyg för att få en bättre avkastning och en mer stabil utveckling av kapitalet. Inom all finansrådgivning är begreppet centralt, eftersom det framför allt är inom sparandet som en rationell fördelning av resurser och kapital är viktigt. Som aktieägare i ett bolag är allokeringen inom bolaget absolut nödvändigt för god avkastning, och är därmed ett viktigt arbete för ledningen inom företaget.

Allokering i liten och stor skala

Kopiera länk hit

I praktiken kan allokering handla om allt från omfördelning av tid och pengar, till omfördelning av personal. Omfördelningar kan ske i både liten och stor skala och allokering är således ett brett begrepp som kan handla om att sätta resurser åt sidan för ett privat ändamål, som till exempel kapital till ett bolån, eller fördelning av kapital för att anställa nya personer i ett företag. Om man pratar om allokering i ett större sammanhang kan man nämna omfördelningar av resurser mellan olika länder – till exempel från rika länder till fattiga.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Produktion

Produktion är ett mätbart resultat av någon slags tillverkning.