Aktiekurs

Aktiekursen är det pris som säljaren och köparen kommer överens om när aktien ska säljas.

Skillnad mellan kurs och värde

Kopiera länk hit

Det pris som en säljare är villig att sälja sin aktie för och som köparen är villig att köpa den för kallas för aktiekurs. Kommer säljare och köpare överens om att sälja respektive köpa aktier för 150 kronor per aktie så är aktiekursen därmed 150 kronor, iallafall just vid det tillfället. Eftersom olika säljare och köpare ständigt kommer överens i nya aktieaffärer kan kursen för aktien röra sig både upp och ner på aktiemarknaden. Man ska inte förväxla aktiekurs med bolagsvärdet, då aktiens pris är detsamma som det totala värdet på bolaget dividerat med antal utestående aktier. Ett bolag vars aktier kostar 100 kronor är inte nödvändigtvis mer värt än ett bolag där aktierna kostar 50 kronor, eftersom att det senare kan ha betydligt fler utestående aktier än bolaget med dyrare aktier.

Vad avgör priset för aktier?

Kopiera länk hit

Utbud och efterfrågan är det som till största del påverkar en aktiekurs. Ett större utbud, alltså när det finns fler säljare än köpare på marknaden, genererar ofta lägre priser, medan en hög efterfrågan där det finns många som vill köpa brukar medföra att aktiekursen går upp. Utöver detta finns det en mängd andra faktorer som kan påverka en akties kurs, exempelvis rykten, samhällstrender och delårs- och årsresultat på kort sikt, samt konjunkturen och företagets generella utveckling på lång sikt.

Var kan man se kursen för en viss aktie?

Kopiera länk hit

På de flesta platser där du kan sälja och köpa aktier, alltså en bank eller aktiemäklare, kan du se aktiekursen i realtid med hjälp av listor och grafer. Det finns även flera onlinetjänster där du kan följa börsen live, både för den svenska aktiemarknaden och för utländska aktiemarknader.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Börs

En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.

Konjunktur

Konjunktur är det ekonomiska tillståndet, den ekonomiska utvecklingen, i en ekonomi.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.