Startsida

Hantera Fortnox

Support

Kopiera länk hit

För att graferna ska visas på startsidan så måste man ha följande behörighet aktiverad.

Grafer

Kopiera länk hit

Omsättning

Visar omsättning för konto 3000 till 3799 per månad och summerat för nuvarande månad samt det senaste 12 månaderna.

Konton: 3000 till 3799.

Period: 12 månader.

För att kontrollräkna: Resultatrapport

Staplar visar saldo på konto 3000 till 3799 per månad.

Linje visar ackumulerade saldot över tid för konto 3000 till 3799.

Exempel på staplar

Exempel från bilden ovan:

Vi kikar på maj 2021. Resultatrapport för 2021-05-01 till 2021-05-31 ger en summa för konto 3000 till 3799 på 23 000. Stapel för maj enligt grafen omsättning visar stapel värde på 23 000.

Exempel på ackumulerade linje

Resultatrapport för 2020-11-01 till 2020-12-31 samt resultatrapport för 2021-01-01 till 2021-12-31. ger dig det ackumulerade värdet för nuvarande månad enligt linje genom att ta periodens värde på resultatrapport för 2020-11-01 till 2020-12-31 plus det ackumulerade värdet enligt resultatrapport för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 på konto 3000 till 3799.

Likviditet

Visar balansen för konto 1900 till 1999 per månad det senaste 12 månaderna.

Konton: 1900 till 1999.
Period: Rullande 12 månader.
För att kontrollräkna: Balansrapport

Exempel på likviditet för helår 2021 då inget har bokförts på 1900 till 1999 i december månad 2021.

Exempel på likviditet för perioden 2021-01-01 till 2021-05-31.

Resultat

Visar resultat efter finansiella poster per månad (omsättning + finansiella inkomster) - (kostnader + finansiella kostnader) där omsättning omfattar konton 3000 till 3999 och finansiella inkomster 8000 till 8399 och kostnader 4000 till 7999 och finansiella kostnader 8400 till 8499.

Konton: 3000 till 3999, 8000 till 8399, 4000 till 7999 och 8400 till 8499.
Period: Rullande 12 månader och aktuellt räkenskapsår.
För att kontrollräkna: Resultatrapport

Linje visar ackumulerade värdet.

KPIer

Kopiera länk hit

Omsättning

Visar omsättning för konto 3000 till 3799.

Konto: 3000 till 3799.
Period: Rullande 12 och aktuellt räkenskapsår

Vinst/vinstmarginal

Detta KPI är uppdelat i två olika delar, Ett värde för vinst och ett värde för vinstmarginal.

Vi kommer börja med att beskriva siffran för vinst.

Vinst

Visar vinstmarginal (försäljning - kostnader) för nuvarande månad där försäljning innefattar konto 3000 till 3799 och kostnader konto 4000 till 7699.

Konto: 3000 till 3799 minus 4000 till 7699.
Period: Rullande 12 och aktuellt räkenskapsår

Vinstmarginal

Formel: Försäljning - kostnad / försäljning * 100.
Konton: Försäljning (3000 till 3799) kostnad (4000 till 7699).

Kundfakturor

För att fälla ut mer detaljerad vy klickar du på pilen.

Beloppet i svart är summerat belopp på förfallna och ej förfallna fakturor.

Förfallna fakturor är specificerat enligt 3 olika intervaller.

Leverantörsfakturor

För att fälla ut mer detaljerad vy klickar du på pilen.

Beloppet i svart är summerat belopp på förfallna och ej förfallna fakturor.

Förfallna fakturor är specificerat enligt 3 olika intervaller.

Bankkonto saldo

Gäller för SEB, Handelsbanken och Danske Bank om det finns en aktiv bankkoppling. Hämtar in datan från CAMT.053 filer som Fortnox får från banken en gång per dag.

Syns enbart för användare som har behörighet‍ för Stäm av konto alternativt en kombination av rättigheterna Inbetalningar som är en rättighet på kundfaktura och Utbetalningar som är en rättighet under bokföring, samt rättigheten Visa grafer på startsidan.

Fick du den hjälp du sökte?