Byt från Mamut till Fortnox

Byt till Fortnox

Upptäck hur du kan smidigt överföra din verksamhet från Mamut till Fortnox och dra nytta av de olika funktioner och fördelar som Fortnox erbjuder för en effektivare hantering av ditt företagsekonomi.

Arbetar du i Mamut idag och vill byta till Fortnox hjälper vi dig med att överföra/konvertera ditt företag. Detta genomförs via tjänsterna Standard eller Express .

Vi ser till att föra över hela bokföringen via SIE4-filer, till Fortnox. Du får också över dina kunder, artiklar och leverantörer samt dina reskontror över obetalda kund- och leverantörsfakturor.

Notera att inget arbete får ske varken i Fortnox eller Mamut från att exporten är gjord tills importen är klar.

Material som behövs

Kopiera länk hit

För att göra en full konvertering behöver vi följande material från dig:

  • SIE 4- filer från alla de år du vill ha över till Fortnox

  • Kundregister (.xls format)

  • Leverantörsregister (.xls format)

  • Artikelregister (.xls format)

  • Kundreskontralista på obetalda fakturor (Saldolista i .xls format)

  • Leverantörsreskontralista på obetalda leverantörsfakturor (Saldolista i .xls format)

OBS! Har du skickat/tagit emot elektroniska fakturor/ E-faktura i ditt tidigare system? Ta kontakt med din tidigare systemleverantör och inaktivera denna tjänst hos dem.

Notera: Vid konvertering av reskontra läser vi enbart in totalbeloppet från fakturorna, inga artikel- eller konteringsrader följer med. Vi avråder dig därför att konvertera din reskontra om du jobbar enligt kontantmetoden.

Eftersom vi enbart läser in totalbeloppet på fakturorna blir inte heller delbetalningar korrekt registrerade vid importen. För att hantera delbetalda fakturor kommer man att behöva skapa en ny betalning på den delbetalda fakturan. Stryk därefter sedan raderna på den nya betalningen. Detta görs för att ej bokföringen ska påverkas, men fakturans saldo justeras till det korrekta.

Att göra innan konvertering

Kopiera länk hit

För att vi ska kunna genomföra konverteringen och ha något att konvertera dina uppgifter från Mamut till, behöver du först bli kund hos Fortnox.

1. Gör din beställning på Fortnox.se
2. Logga in i Fortnox-programmet och fyll i dina företagsuppgifter.
3. När du gjort din beställning och är redo att byta till Fortnox skickar du in dina filer från ditt gamla program till oss. Klicka på ditt företagsnamn, välj Import och sedan Filkonvertering.
(OBS! Behörigheter för bokföring och fakturering behöver vara aktiverade för er användare.)

Läs mer här: Filkonvertering - skicka in filer till Fortnox

Fick du den hjälp du sökte?