Byt från Hogia till Fortnox

Byt till Fortnox

Upptäck hur du kan smidigt överföra din verksamhet från Hogia till Fortnox och dra nytta av de olika funktioner och fördelar som Fortnox erbjuder för en effektivare hantering av ditt företagsekonomi.

Arbetar du i Hogia idag och vill byta till Fortnox hjälper vi dig med att överföra/konvertera ditt företag. Detta genomförs via tjänsterna Standard eller Express .

Vi ser till att föra över hela bokföringen via SIE4-filer, till Fortnox. Du får också över dina kunder, artiklar och leverantörer samt dina reskontror över obetalda kund- och leverantörsfakturor.

Notera att vi inte behöver alla register för att konvertera kunden. Ni bedömer vilka register som behövs för den specifika kunden.

Notera att inget arbete får ske varken i Fortnox eller Hogia från att exporten är gjord tills importen är klar.

Checklista för konvertering:

1. Gör din beställning på Fortnox.se
2. Logga in i Fortnox och fyll i dina företagsuppgifter.
3. När du gjort din beställning och är redo att byta till Fortnox skickar du in dina filer från ditt gamla program till oss. Klicka på ditt företagsnamn, välj Import och sedan Filkonvertering.

(OBS! Behörigheter för bokföring och fakturering behöver vara aktiverade för er användare.)

Läs mer här: Filkonvertering - skicka in filer till Fortnox‍

Material som behövs

Kopiera länk hit

Tänk på att - För att vi ska kunna genomföra konverteringen och ha något att konvertera dina uppgifter från Hogia till, behöver du bli kund hos Fortnox. För att göra en full konvertering behöver vi följande material från dig:

  • SIE 4- filer från alla de år du vill ha över till Fortnox

  • Adresslista kunder (.txt format)

  • Adresslista leverantörer (.txt format)

  • Artiklar (.txt format)

  • Reskontrajournal Kundreskontra (excelformat)

  • Reskontrajournal Leverantörsreskontra (excelformat)

OBS! Har du skickat/tagit emot elektroniska fakturor/ E-faktura i ditt tidigare system? Ta kontakt med din tidigare systemleverantör och inaktivera denna tjänst hos dem.

Notera: Vid konvertering av reskontra läser vi enbart in totalbeloppet från fakturorna, inga artikel- eller konteringsrader följer med. Vi avråder dig därför att konvertera din reskontra om du jobbar enligt kontantmetoden.

Eftersom vi enbart läser in totalbeloppet på fakturorna blir inte heller delbetalningar korrekt registrerade vid importen. För att hantera delbetalda fakturor kommer man att behöva skapa en ny betalning på den delbetalda fakturan. Stryk därefter sedan raderna på den nya betalningen. Detta görs för att ej bokföringen ska påverkas, men fakturans saldo justeras till det korrekta.

Att ta ut information från Hogia Ekonomi

Kopiera länk hit

För att ta ut den information som du behöver till konverteringen gör du på följande sätt i ditt Hogia Ekonomi:

Obs! Notera att enbart de filer som ni vill läsa behöver tas ut.

* Kundregister:
Arkiv → Export → Övrig → Markera kund → OK → Text fil sparas ner på datorn.

* Leverantörsregister:
Arkiv → Export → Övrig → Markera leverantör → OK → Text fil sparas ner på datorn.

* Artikelregister:
Arkiv → Export → Övrig → Markera artikel → OK → Text fil sparas ner på datorn.

* SIE-filer:
Arkiv → Export → SIE → Välj SIE 4 format → Välj verifikationsperiod (1 SIE-fil per räkenskapsår) → OK → SIE-fil sparas ner på datorn.

* Obetalda kundfakturor:
Rapporter → Rapportcentral → Kundreskontra → Reskontrajournal → Lista innehållande: Obetalda fakturor → Export → Exportformat: Rådata till Microsoft Excel (*.xls) → Excel fil sparas ner på datorn.

* Obetalda leverantörsfakturor:
Rapporter → Rapportcentral → Leverantörsreskontra → Reskontrajournal → Lista innehållande: Obetalda fakturor → Export → Exportformat: Rådata till Microsoft Excel (*.xls) → Excel fil sparas ner på datorn.

Fick du den hjälp du sökte?