Översikten i Fortnox Tid

Tid

I Översikt kan du snabbt och enkelt följa upp dina egna registreringar i Fortnox Tid. Har du extra behörighet kan du även följa upp din personals registrerade tider samt kostnad och intäkt mot arbetad tid. Du väljer en tidsperiod i datumfälten och alla vyer i Översikt visar data inom denna period.

Behörighet

Kopiera länk hit

För användare som inte har behörighet att skapa fakturaunderlag består översikten av två flikar. Användare med behörighet för fakturaunderlag har tillgång till ytterligare tre flikar. Informationen på de olika flikarna kan också variera beroende på användarens behörigheter. Denna guide beskriver en roll som har access till alla flikar, kontakta din administratör för frågor kring just dina behörigheter.

Läs mer här: Behörigheter i Fortnox Tid

Min tid

Kopiera länk hit

Här får du en sammanställning över de tider som du har registrerat under den valda perioden.

Företag

Kopiera länk hit

Här finner du information om vilka registreringar som ännu ska faktureras, täckningsbidrag samt debiteringsgrad. Fastpris som inkluderas är fakturaunderlag med fakturadatum inom vald period. Observera att tid som registrerats på interna kunder eller projekt inte räknas med i debiteringsgraden. För att själv kunna räkna ut debiteringsgraden från den detaljerade överskriften och jämföra med denna siffra måste så måste alternativet Visa inte intern tid vara förvalt i filtret innan csv-exporten görs.

Projekt

Kopiera länk hit

För att få en tydlig överblick över de projekt du arbetar med så visas här alla projekt där det registrerats tid under den valda perioden. Observera även att det finns tre flikar i respektive projektruta där du kan bläddra mellan tid, debiteringsgrad samt täckningsbidrag (TB). Du kan enkelt välja dina favoritprojekt som du kanske ofta är inne och tittar på, om du klickar på det lilla häftstiftet i övre högra hörnet i respektive ruta så visas projektet på översta raden.

Kund

Kopiera länk hit

På kund-fliken visas tid, debiteringsgrad samt täckningsbidrag (TB) utifrån kundperspektivet. Du får en snabb överblick över registreringar gjorda under den valda perioden.

Du kan enkelt välja dina favoritkunder som du kanske ofta är inne och tittar på, om du klickar på det lilla häftstiftet i övre högra hörnet i respektive ruta så visas kunden på översta raden.

Detaljerad översikt

Kopiera länk hit

I Fortnox Tid finns inga standardrapporter. Istället finns fliken Detaljerad översikt där du själv väljer fritt vilken information du vill ta fram genom att använda de många filtreringsmöjligheterna. Information kan grupperas på användare, projekt eller kund (förvalt) efter vilket område man vill fokusera på. Detaljerad översikt visar diagram av arbetad och debiterbar tid för snabb koll medan tabellen tillåter mer detaljerad uppföljning.

Kolumnen ATT FAKTURERA visar beloppet från artiklar registrerade i debiterbar tid och 0-ställs så fort en faktura skapats från underlaget. Kolumnen INTÄKT visar data från fakturor som skapats från underlag, ändras fakturabeloppen så är det de nya beloppen som hämtas. Kolumnen RESULTAT visar intäkt minus kostnad där kolumnen KOSTNAD visar den estimerade kostnaden för användaren (se inställningar för Fortnox Tid) plus kalkylkostnad från artiklar av typen Vara (se Artiklar under Register).

Datan kan du sedan bearbeta om du så önskar genom att exportera en CSV-fil och öppna i exempelvis Excel eller Google Sheets. Det finns två olika exportmöjligheter. En standardexport som finns tillgänglig överst i Översikt som även inkluderar artikelbenämningar. För att få en mer fokuserad uppföljning samt grupperat efter område finns även exportmöjlighet tillgängligt från tabellen. Bägge exporterna kan även fås ut som PDF.

Obs! För att innehållet ska visas korrekt är det viktigt att du väljer att importera filen, inte bara öppnar den i det externa programmet.

Hur importen fungerar skiljer sig mellan olika program, men förmodligen får du ange hur datan i de olika kolumnerna är avgränsad. I filer från Fortnox Tid är den avgränsad med kommatecken. När importen är klar är innehållet tydligt uppdelat i kolumner som du kan sortera och bearbeta hur du vill.

Fastpris

Kopiera länk hit

Fastpris påverkar många av diagrammen och statistikuppgifterna under Översikt. Den kostnad som redovisas är kostnaden för respektive artikel som ingår i fastpriset, medan intäkten är själva fastpriset.

I Detaljerad översikt så fördelas intäkt från fastpriset i förhållande enligt de ingående registreringarnas tid, vilket kan innebära att hela fastpriset inte visas som intäkt beroende på vilken tidsperiod man valt.

Fick du den hjälp du sökte?