Dela denna artikel

Inställningar - Rapporter

Offert & Order

I denna artikel går vi igenom de olika inställningarna för Rapporter för Offert och Order.

I inställningarna för rapporter kan du välja att urvalsfönstret för rapporten ska ligga kvar efter rapporten är utskriven. Det innebär att du exempelvis kan skriva ut en kontoanalys på ett visst konto och sedan ta ut en kontoanalys på ett annat konto utan att du behöver klicka på rapporten Kontoanalys igen. Nedanstående ruta ligger alltså kvar efter att du skrivit ut en rapport och det du behöver göra är alltså bara att byta ut kontonumret för att kunna skriva ut nästa kontoanalys.

Gå till inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet och välj sedan Offert/Order - Rapporter. Du kommer då till nedanstående ruta där du kan välja att urvalsfönstret ska ligga kvar efter att du skrivit ut en rapport. Avsluta med att Spara.

För att skriva ut en rapport klickar du på Rapporter i huvudmenyn och väljer sedan vilken typ av rapport du vill skriva ut.
Läs mer om de olika rapporterna här: Rapporter

Fick du den hjälp du sökte?