Lönekollen - Aktuella procentsatser och belopp för 2024

Lön

På denna sida hittar du information om de aktuella procentsatser och belopp som kan vara bra att känna till när du arbetar med Fortnox Lön. 

OBS! 2024 har bland annat traktamenten, kostförmån, kostavdrag ändrats. Kolumn 7 som tillkom 2023 för alla skattetabeller tas bort 2024. I AGIn har det även tillkommit nya fält för anställda med födelsetid. Allt detta kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida. 


Arbetsgivaravgifter för år 2024

Kopiera länk hit

Full arbetsgivaravgift 1958 eller senare: 31,42%
För anställda födda 1938-1957: 10,21%
För anställda födda 1937 eller tidigare: 0%
För enskilda näringsidkares första anställda: 10,21%
Forskning och utveckling: 20%
Regionalt stöd: 10%

Traktamenten inom Sverige (Skattefritt)

Kopiera länk hit

Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag: 290 kronor
Halv dag: 145 kronor
Natt (vid eget boende): 145 kronor
För att få ett heldagstraktamente gäller att avresan görs före kl. 12:00 och hemkomsten efter kl. 19:00. För halvdagstraktamente gäller avresa efter kl. 12:00 och hemkomst före kl. 19:00.

Utlandstraktamente

Kopiera länk hit

Vilket utlandstraktamente som gäller för respektive land hittar du på Skatteverkets hemsida .

Basbelopp

Kopiera länk hit

Prisbasbelopp: 57.300 kronor
Förhöjt prisbasbelopp: 58.500 kronor
Inkomstbasbelopp: 76.200 kronor
SCB prisbasbelopp

Kostförmån

Kopiera länk hit

Frukost: 60 kronor
Lunch/middag: 120 kronor
Helt fri kost: 300 kronor
Avdraget för utgifter för representation som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring slopas vid inkomstbeskattningen. 
Utgifter för enklare förtäring av mindre värde, till exempel kaffe, bulle eller enklare smörgås ska dock få dras av.
Avdrag för moms ska få beräknas på högst 300 kronor per person och tillfälle.

Kostavdrag

Kopiera länk hit

Frukost - 58 kronor
Lunch eller middag - 102 kronor
Lunch och middag - 203 kronor
Frukost, lunch och middag - 261 kr

Gåvor till anställda

Kopiera länk hit

Julgåva: 500 kronor inkl moms
Jubileumsgåva: 1 500 kronor inkl moms
Minnesgåva: 15 000 kronor inkl moms

Milersättning

Kopiera länk hit

Egen bil: 25 kr/mil
Tjänstebil: 12 kr/mil för bensin och diesel och 9,50 kr/mil för el
Läs mer på Skatteverkets hemsida .

Programmet uppdateras med nytt år och där tillhörande skattetabeller, arbetsgivaravgifter och relevanta uppgifter.

Fick du den hjälp du sökte?