Lönekollen - Aktuella procentsatser och belopp för 2023

Lön

På denna sida hittar du information om de aktuella procentsatser och belopp som kan vara bra att känna till när du arbetar med Fortnox Lön. 

OBS! 2023 har bland annat traktamenten, kostförmån, kostavdrag och milersättning ändrats. Det har även tillkommit kolumn 7 i skattetabellerna med anledning av den höjda pensionsåldern till 66 år från 1 januari. I AGIn har det även tillkommit ett fält för tjänsteställe. Allt detta kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida. 

Arbetsgivaravgifter för år 2023

Kopiera länk hit

Full arbetsgivaravgift 1956 eller senare: 31,42%

För anställda födda 1938-1956: 10,21%

För anställda födda 1937 eller tidigare: 0%

Ungdomar födda 2000-2004 19,73% - Ersättning upp till 25 000 kr (t.o.m 31 mars 2023)

Ungdomar födda 2000-2004 31,42% - Ersättning över 25 000 kr (t.o.m 31 mars 2023)

Ungdomar födda 2000-2004 31,42% (fr.o.m 1 april 2023)

Ungdomar födda 2005-2007: 10,21% - Ersättning upp till 25 000 kr

Ungdomar födda 2005-2007: 31,42% - Ersättning över 25 000 kr

För enskilda näringsidkares första anställda: 10,21%

Forskning och utveckling: 10%

Regionalt stöd: 10%

Traktamenten inom Sverige (Skattefritt)

Kopiera länk hit

Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)

Hel dag: 260 kronor

Halv dag: 130 kronor

Natt (vid eget boende): 130 kronor

För att få ett heldagstraktamente gäller att avresan görs före kl. 12:00 och hemkomsten efter kl. 19:00. För halvdagstraktamente gäller avresa efter kl. 12:00 och hemkomst före kl. 19:00.

Utlandstraktamente

Kopiera länk hit

Traktamente utomlands är skattefria, vilket traktamente som gäller för respektive land hittar du på Skatteverkets hemsida .

Basbelopp

Kopiera länk hit

Prisbasbelopp: 52.500 kronor

Förhöjt prisbasbelopp: 53.500 kronor

Inkomstbasbelopp: 74.300 kronor

SCB prisbasbelopp

Kostförmån

Kopiera länk hit

Frukost: 55 kronor

Lunch/middag: 110 kronor

Helt fri kost: 275 kronor

Avdraget för utgifter för representation som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring slopas vid inkomstbeskattningen. 

Utgifter för enklare förtäring av mindre värde, till exempel kaffe, bulle eller enklare smörgås ska dock få dras av.

Avdrag för moms ska få beräknas på högst 300 kronor per person och tillfälle.

Kostavdrag

Kopiera länk hit

Frukost - 52 kronor

Lunch eller middag - 91 kronor

Lunch och middag - 182 kronor

Frukost, lunch och middag - 234 kr

Gåvor till anställda

Kopiera länk hit

Julgåva: 500 kronor inkl moms

Jubileumsgåva: 1 500 kronor inkl moms

Minnesgåva: 15 000 kronor inkl moms

Milersättning

Kopiera länk hit

Egen bil: 25 kr/mil

Tjänstebil: 12 kr/mil för bensin och diesel och 9,50 kr/mil för el

Läs mer på Skatteverkets hemsida .

Programmet uppdateras med nytt år och där tillhörande skattetabeller, arbetsgivaravgifter och relevanta uppgifter.

Fick du den hjälp du sökte?