Dela denna artikel

Inställningar för Collectum ITP2 i personalregistret

Lön

När Collectum är aktiverat på företaget behöver du gå igenom dina anställda och markera de som ska finnas med i din Collectum rapportering.

För att markera dina anställda som anslutna till Collectum klickar du på Register längst upp till höger i programmet och väljer Personal i menyn.

Klicka därefter in dig på den/de anställda som ska finnas med i Collectum. På fliken Rapporteringhittar du inställningarna för Collectum. Markera JaCollectum/ITP på de anställda som ska komma med i rapporteringen till Collectum.

Informationen om ITP kostnadsställe och ITP Produktid hämtas från inställningarna på företaget, men om den anställde ska ha avvikande inställningar än det generella som finns angivet under Inställningar - Lön - Collectum ändrar du det manuellt här.
Kostnadsställe är Collectums faktureringsadress och tilldelas av Collectum. Här får kostnadsställe inte förväxlas med konteringsbegreppet Kostnadsställe i Fortnox Lön eller Fortnox övriga produkter.

Personer som är födda 1978 och tidigare kan byta från ITP2 till ITP1. Det är inte möjligt att byta tvärtom. Innan bytet görs ska Collectum informeras via blankett.

Markerar du JaAvvikande typ får du möjlighet att ändra ITP Typ på den anställde om inte inställningen på företaget gäller för denna personen.

ITP2 Arbetsoförmåga är 0% om den anställde är fullt arbetsför vid nyanmälan. Har man rapporterat någon grad av arbetsoförmåga anges det här.

Om den anställde inte är fullt arbetsför, på grund av sjukdom eller olycksfall, ska graden av arbetsoförmåga anges (25, 50, 75 eller 100%). Fullt arbetsför och Arbetsoförmåga används endast för ITP2.

Har den anställde gjort ett löneavstående anger du beloppet per månad i rutan ITP2 löneavstående (per månad exkl. semestertillägg). En beräkning görs sedan enligt den formel som angetts i Inställningar - Collectum - ITP2 fast årslön och påverkar fältet Årslön innan löneavstående i Collectum rapporteringen på personen.

OBS! När en anställd har löneavstående ska månadslönen efter löneavståendet anges i fältet månadslön på fliken Löneuppgifter.

Exempel:
Den anställde har 25 000 kr i månadslön med ett löneavstående på 1000 kr per månad.
24 000 kr fylls i som månadslön på fliken Löneuppgifter och 1000 kr fylls i på fältet ITP2 Löneavstående (per månad exkl semestertillägg).
Fast lön blir 24 000*12,2=292 800 kr
Årslön efter löneavstående blir 24 000*12,2=292 800 kr
Årslön blir 292 800+(1000*12,2)=305 000
I Årslön efter löneavstående och Årslön tillkommer genomsnittlig rörlig lön, tillägg och ersättningar om den anställde har fått det utbetalat.

Fick du den hjälp du sökte?