Collectum ITP 1 i Fortnox Lön

Lön

Collectum är en oberoende valcentral och knutpunkt för tjänstepensionen ITP .  ITP finns som ITP 1 och ITP 2 med lite olika regler.

ITP 1

Kopiera länk hit

Huvudregeln är att anställda tjänstemän som är födda 1979 eller senare har ITP 1. Om företaget har ansökt och beviljats ITP 1 för alla anställda tjänstemän kan ITP 1 gälla för alla, oavsett ålder.

Arbetsgivare som har kollektivavtal, antingen genom medlemskap i Svenskt Näringsliv eller annan arbetsgivarorganisation eller genom hängavtal med något PTK-förbund, ska teckna ITP och även tjänstegrupplivförsäkringen TGL för sina tjänstemän.

ITP 1 innehåller

Kopiera länk hit
 • ålderspension

 • sjukpension

 • familjeskydd

 • återbetalningsskydd

Vilka omfattas av ITP 1?

Kopiera länk hit

ITP 1 gäller för tjänstemän som är födda 1979 eller senare och har fyllt 18 år. Anställda som är under 18 år omfattas inte av ITP-avtalet och arbetsgivaren ska rapportera en nyanmälan först den månad som den anställda fyller 18 år. ITP 1 kan även gälla för samtliga tjänstemän oavsett ålder om arbetsgivaren har fått ett godkännande att enbart tillämpa ITP 1.

Vem ska anmälas till ITP 1 och när?

Kopiera länk hit

En förutsättning för nyanmälan till ITP 1 är att ett anställningsförhållande föreligger. Alla anställda tjänstemän som omfattas av ITP-avtalet och har fyllt 18 år ska anmälas från första anställningsdagen. Anmälan ska rapporteras oavsett anställningsform. Det finns inte någon nedre gräns för vad som ska anmälas när det gäller timmar och lön vid nyanmälan.

Behörighet för Collectum

Kopiera länk hit

Klicka på ert företagsnamn som du hittar uppe i högra hörnet och välj Administrera användare.

Klicka sedan på programikonen för Lön i kolumnen Programbehörighet på den användare som ska ha behörighet för Collectum.

Aktivera Collectum genom att syns och bocka i rutan vid Collectum och Spara när du är klar.

Hur fungerar det i Fortnox Lön?

Kopiera länk hit

För att aktivera Collectum i Fortnox Lön så klickar du dig in påInställningar som du finner längst upp till höger i programmet. Där väljer du sedan att öppna upp blocketCollectum.

I inställningarna under Collectum väljer man att aktivera och lägga in värde för ITP-kostnadsställe och ITP1 ProduktID. Dessa uppgifter hittar du på din faktura (ITP-kostnadsställe) och när du loggar in på collectums hemsida (ITP1 ProduktID).

När du har aktiverat Collectum och lagt in den information som du behöver klickar du på Spara i inställningarna. Efter detta är gjort behöver du gå igenom dina anställda och markera de som ska finnas med i din Collectum rapportering. För att markera dina anställda klickar du på Register längst upp till höger i programmet och sedan väljer du Personal.

Klicka sedan in dig på den/de anställda som ska finnas med i Collectum och på fliken Rapportering finner du inställningen för Collectum.

I Personalregistret markerar du om den anställda ska rapporteras. Informationen om ITP kostnadsställe och ITP1 Produktid hämtas från inställningarna, men om den anställde har en avvikande ITP-kostnadsställe och ITP1 ProduktID går det bra att ändra detta manuellt på den anställde.

De lönearter som är markerade för Collectum är de som kommer generera information till själva rapporteringen. För att se om de lönearter som du normalt sätt använder är rätt markerade går du till Register längst upp till höger i programmet och väljer registret Lönearter och koder. Klicka dig sedan in på den/de lönearter som du vill kontrollera och öppna upp blocket Grundande på den aktuella lönearten för att finna inställningen för Collectum.

Rapportera

Kopiera länk hit

I funktionen Collectum skapar man varje månad en rapport med anställda där lönen rapporteras. Du skapar en fil som du läser in på Collectums hemsida. Det som rapporteras är Nyanmälan, lönerapportering och avanmälan.

För att skapa själva rapporten till Collectum i Fortnox Lön går du in på fliken Collectum.

För att skapa en rapportering klickar du på knappen Skapa ny uppe till höger. När du gjort detta öppnas ett nytt fönster där du väljer den period som ska rapporteras in.

När du skapat din rapportering så ser du en summering vad och vilka som kommer att ingå i den aktuella perioden.

Nyanmälan tar hänsyn till anställningsdatum i personalregistret
Lönerapportering är den löpande rapporteringen
Avanmälan sker då anställd slutar och datum hämtas från personalregistret
Summan hämtar värden från lönekörningar med utbetalningsdatum för den månad man skapat

För att få mer information klickar du på raden och skulle du behöva ändra händelsetyp kan du göra det manuellt.

När du har tittat igenom resultatet av den information som kommer ingå i din rapportering kan du välja att skiva ut den längst ner till höger eller så väljer du att skapa en fil som du sedan i sin tur läser in på Collectums hemsida.

Vad ska ingå i kontant utbetald bruttolön

Kopiera länk hit
 • arbetsledartillägg

 • bilersättning, i form av utbetald lön som ersättning för att man använder den egna bilen i tjänsten (OBS! avser varken skattefri eller skattepliktig milersättning)

 • bonus

 • ersättning för jourtid och beredskapstjänst

 • ersättning för mertid, övertidsersättning

 • ferielön för lärare

 • gratifikation

 • lagstadgad sjuklön

 • lönetillägg, exempelvis vikariatstillägg och chefstillägg

 • ortstillägg

 • provision, tantiem, produktionspremie eller liknande

 • restidsersättning

 • semesterersättning, semestertillägg och semesterlön

 • tillägg för skiftarbete eller förskjuten arbetstid (ob-tillägg)

 • tipspengar, exempelvis för tips vid rekrytering

 • övertidsersättning

Vad ska inte ingå i kontant utbetald bruttolön

Kopiera länk hit
 • avgångsvederlag

 • bilersättning, i form av noterat förmånsvärde för bil

 • ersättningar som inte är kopplade till anställningen, exempelvis arvode för examens eller styrelsearbete

 • ersättning för hemresor

 • ersättning för att täcka en anställds utgifter i tjänsten

 • etableringsstöd

 • hyresersättning

 • löneavstående (löneväxling), se mer information under avsnittet Löneavstående

 • reseersättning, såväl skattefria som skattepliktiga, ex. milersättning för egen bil, tåg eller flygbiljetter.

 • sjuklön utöver den lagstadgade sjuklönen

 • skattepliktiga förmåner, helt eller delvis annat än kontant lön

 • tilldelning av aktier/optioner som utlöser beskattning

 • traktamente

 • ersättning för trängselskatt

 • uppfinnarersättning eller ersättning förslagsverksamhet

 • värde av fri kost och logi

 • utlandslönetillägg

Vid föräldraledighet eller sjukdom

Kopiera länk hit

När den anställda är föräldraledig eller sjukskriven ska arbetsgivaren fortsätta att anmäla den kontant utbetalda bruttolönen varje månad, även om lönen är noll (0) kronor.

För mer information, klicka här för att komma till Collectum.

Fick du den hjälp du sökte?