Dela denna artikel

Inställningar - Ersättningar

Lön

Inställningar - Ersättningar 
Under Inställningar - Lön - Ersättningar justerar du hur stor milersättning och hur många sjukersättningsdagar de anställda får extra sjukersättning för.


Milersättning
De skattefria milersättningarna är förinställda i de olika fälten så länge ni inte har justerat dessa värden manuellt. Betalar ni ut en högre milersättning per mil till de anställda så anger ni det totala beloppet inklusive den skattefria delen. 


Extra sjukersättning t.o.m dag
Om ert företag betalar ut 10 % av lönen under ett antal dagar för en sjukersättningsperiod, normalt upp till 90 kalenderdagar, ska du ange hur lång tid ersättningen sträcker sig i fältet Extra sjukersättning t.o.m. dag. Programmet kommer då automatiskt att använda lönearter som är anpassade för denna ersättning på de anställda. 

Fick du den hjälp du sökte?