Manuella leveranser i Fortnox Lager

Lager

I Fortnox Lager har du möjligheten att via manuella in- och utleveranser föra in eller ut varor/artiklar från ditt lager.

Film: Lagerartiklar, Inleveranser och Lagervärde i Fortnox Lager

Kopiera länk hit

Lagersaldot kan påverkas via in- respektive utleveranser. Varje inleverans görs för ett specifikt datum, och varje utleverans plockar automatiskt den äldsta av respektive artikel. Detta ger ett ständigt korrekt och uppdaterat lagervärde enligt FIFO-principen (First In First Out).

För att komma åt Manuella leveranser klickar du på Lager i menyn uppe till vänster.

Manuell Inleverans
En manuell inleverans görs när du vill öka lagersaldot för en eller flera artiklar.
Klarmarkerad inleverans: Ökar lagersaldot, påverkar lagervärdesrapporten och lagerförändringar bokförs.
Ej klarmarkerad inleverans: Lagersaldot ökar inte, lagervärdesrapporten påverkas inte och lagerförändringar bokförs inte.

Manuell Utleverans
En manuell utleverans görs när du vill minska lagersaldot för en eller flera artiklar
Klarmarkerad utleverans: Minskar lagersaldot, påverkar lagervärdesrapporten och lagerförändringar bokförs.
Ej klarmarkerad utleverans: Minskar lagersaldot, påverkar lagervärdesrapporten men lagerförändringar bokförs inte.

Lagerflytt
En lagerflytt görs när du behöver flytta en eller flera artiklar från ett lagerställe till ett annat lagerställe.
Klarmarkerad lagerflytt: Artikeln/artiklarna minskar på ett lagerställe och ökar på ett annat. Ingen lagerbokföring sker!
Ej klarmarkerad lagerflytt: Artikeln/artiklarna minskar på ett lagerställe och ökar inte på det andra lagerstället. Ingen lagerbokföring sker.


Manuella leveranser - Lista

Kopiera länk hit

Den första sidan som du möts av i Fortnox Lager är listan över manuella leveranser.

I listan kan du se alla de in- och utleveranser som genomförts. Det går att sortera listan utifrån vissa filter för att se Alla, Ej klara, Klara och Makulerade. Det väljer du via de olika filter ovanför listan.

Det går även att sortera listan över de manuella leveranserna via drop-down listan Typ av leverans. Där kan du välja att sortera och visa Alla, Inleveranser, Utleveranser och Lagerflytt.

Längst upp i listan finns en sökruta där du kan söka efter en specifik artikel eller artikelbenämning för att via detta fält endast se in- och utleveranser på en specifik artikel/vara.

Manuell inleverans

Kopiera länk hit

För att göra en manuell inleverans klickar du på den orange knappen Ny inleverans uppe till höger i programmet.

För att genomföra inleveransen fyller du i leveransdatumet, i vilken valuta artikeln/varan köpts in i. Väljer du en annan valuta på din inleverans än svensk har du möjlighet att ställa in vilken kurs som är aktuell. Du ser även eventuell valutaavrundning i svenska kronor, totalt i den utländska valutan samt totalt i svenska kronor.

Du väljer vilken/vilka artiklar som ska levereras in, hur många, direktkostnaden per styck, eventuell frakt per styck och övrig kostnad per styck. Du kan även per rad och artikel lägga in eventuellt batchnummer, kostnadsställe och projekt. Om du vill lägga till någon form av anteckning i samband med din inleverans kan du göra det i rutan Anteckning.

När du fyllt i all information och om inleveransen är fullständig samt ska påverka lagret och din bokföring så återstår det att kryssa i Lagerhantering klar. Är du inte riktigt klar med din inleverans kan du välja att låta den rutan vara tom och endast klicka på Spara. En klarmarkerad inleverans blir grön i listan. Men om du istället lämnar den tom kommer din inleverans att bli gulmarkerad och listas i filtret Ej klar.

En klarmarkerad inleverans kommer att påverka lagersaldot och bokas upp i din bokföring per automatik.

Manuell utleverans

Kopiera länk hit

För att göra en manuell utleverans klickar du på knappen Ny utleverans uppe till höger i programmet.

För att genomföra utleveransen väljer du utleveransdatum, vilken eller vilka artiklar som ska levereras ut från ditt lager, antalet, eventuellt kostnadsställe och projekt. Vill du fylla i en anteckning i samband med din utleverans använder du dig av rutan Anteckning.

Klicka på Spara så genomförs utleveransen. När du är helt klar återstår det att kryssa i Lagerhantering klar. När denna markering är gjord och sparad kommer lagerförändringen automatiskt att bokföras.

Om du inte markerar Lagerhantering klar kommer utleveransen att bli gulmarkerad i listan och listas i filtret Ej klar.

Lagerflytt

Kopiera länk hit


En lagerflytt görs om man önskar att flytta en artikel från ett lagerställe till ett annat. Detta är ingenting som påverkar lagerbokföringen i och med att saldot är detsamma. Dock syns förändringen i transaktionshistoriken för att man lätt ska kunna följa vad som hänt.

Med vår funktion Lagerflytt så kan du välja att behålla alla artiklar på sitt ursprungliga FIFO-datum. När dessa artiklar flyttas, blir det därför på detta datum, och inte det datum som lagerflytten utfördes.

Fick du den hjälp du sökte?