Dropship order i Fortnox Lager

Lager

En Dropship-order innebär att din leverantör levererar direkt till din kund, utan att varorna passerar ditt lager. Detta innebär att en kundorder av typen Dropship inte påverkar lagret, och att kundens leveransadress används på den skapade inköpsordern.

Skapa inköpsorder

Kopiera länk hit

Inne på en kundorder klickar du på verktyget Skapa inköpsorder. OBS! Ordern behöver vara sparad för att verktyget ska visas.
Du får då en fråga om det ska vara ett inköp till eget lager, eller Dropship. Välj Dropship.

Nu visas en ruta med alla de varor kunden beställt, samt respektive artikels standardleverantör. Du kan om du vill byta leverantör direkt i rutan.

När du klickar Skapa inköpsorder så skapas en inköpsorder per leverantör i rutan.

Kundordern får typen Dropship och sätts automatiskt till Levereras. Dessa ordrar har i orderlistan typen D, och det visas ingen Lagerstatus-ikon för dem eftersom det inte finns någon uppgift för om varan finns hos leverantören.

Granska och skicka inköpsordern

Kopiera länk hit

Inköpsorden får även den typen Dropship, och i stället för vilket lagerställe den levereras till så visas till vilken kund. Som leveransadress används kundens leveransadress, kopierad från kundordern.

Inköpsordern skickas sedan till aktuell leverantör, som levererar till din kund.

Markera inköpet som fullt mottaget

Kopiera länk hit

När du fått återkoppling om att varorna är levererade går du till den aktuella inköpsordern och använder verktyget Markera som fullt mottagen. Inköpsordern blir då grönmarkerad, samtidigt som kopplad kundorder markeras med Lagerhantering klar.

I dagsläget finns ingen koppling till mottagande av leverantörsfaktura.

Fick du den hjälp du sökte?