Dela denna artikel

Ändra på inleverans i Fortnox Lager

Lager

Om en artikel råkat levereras in till fel kostnad eller om fel batch angivits, så kan du rätta till det genom funktionen Ändra på inleverans.

Att korrigera en felaktig kostnad är viktigt eftersom den påverkar lagervärdet och även täckningsbidraget för den aktuella artikeln/artiklarna. Det kan även vara så att det har skett försäljningar på den aktuella artikeln/artiklarna som då leder till att fel värden bokförs.

Ändra på inleverans kan användas för samtliga inleveranser, även ingående saldon.

Du hittar verktyget under fliken Manuella leveranser. Om du inte ser verktyget saknar du behörighet för det. Behörigheter ställer du in i vyn Administrera användare‍‍ .

Du väljer först vilken artikel det är som du behöver rätta till. Därefter väljer du vilken inleverans av densamma som behöver ändras. När du valt en inleverans av artikeln så ser du bland annat information om vilken den nuvarande kostnaden/st i SEK är. Du anger den nya önskade kostnaden och/eller ny batch, vilket datum ändringarna ska bokföras på, och en anteckning om varför ändringen görs.

När du lagt in uppgifterna och klickar på Utför ändringar får du en kontrollruta där du behöver bekräfta förändringen av inleveransen.

När detta är utfört så kommer inleveransen att justeras, och därmed lagervärdet. Även alla utleveranser som gjorts, exempelvis vid försäljning från den aktuella inleveransen av artikeln, kommer att påverkas, liksom Täckningsbidrag/Täckningsgrad på kundfakturor och ordrar. Eftersom ändringen slår igenom bakåt i tiden som om inleveransen alltid haft rätt värde så kommer även en bak-daterad lagervärdesrapport att baseras på det nya värdet. Fortnox Lager skapar som vanligt automatiskt verifikationer i bokföringen kommande natt. På dessa redovisas de justeringar som rättar till de fel som uppstått i lagerbokföringen på grund av den felaktiga inleveransen.

Fick du den hjälp du sökte?